Proslovy z konferencí kůlu Praha

Konference kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se koná dvakrát do roka.
Zde najdete záznamy pronesených proslovů. Více informací o kůlu naleznete zde.