Ako malé deti

Soňa Horáková
Presidentka Primárek kůlu Praha

srdce

Milí priatelia, dnes by som vám chcela prezradiť, ako sa môžeme všetci dostať do kráľovstva Božieho. Ježiš povedal:

„Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského...“ [1]

Takže, stačí sa obrátiť a byť ako deti. Znie to jednoducho, ale čo to vlastne znamená? Čo znamená obrátiť sa a prečo máme byť práve ako deti? Možno by bolo dobré na začiatok vysvetliť si, aký je rozdiel medzi deťmi a dospelými. A pretože pre lepšie pochopenie vyučovanej látky je dobré byť názorný, vymyslela som si malé podobenstvo.

Predstavte si, že by sa každý človek narodil s malým čistým dreveným srdiečkom v ruke. Niesli by sme si ho životom a každá situácia, v ktorej by sme sa v živote ocitli, by na tom srdiečku zanechala vrstvu náteru. Každý človek, s ktorým by sme sa stretli, by na srdiečku nechal nejakú farbu. Väčšinou by sme si ani neuvedomovali, ako sa naše srdce mení, ale občas by sme niečo premaľovali alebo vyzdobili schválne.

Drevené srdiečko reprezentuje našu skutočnú podstatu. Prezident Boyd K. Packer povedal:

„Jste dítě Boží. On je Otcem vašeho ducha. Po duchovní stránce jste vznešeného rodu, jste potomkem Krále nebe. Vštěpte si tuto pravdu do mysli a držte se jí. Bez ohledu na to, kolik generací tvoří vaši smrtelní předkové, bez ohledu na to, které rasy či kterého lidu jste zástupci, rodokmen vašeho ducha lze napsat na jeden jediný řádek. Jste dítě Boží!“ [2]

Keď sme deti, je naše srdiečko čisté alebo len málo pomaľované. Hoci si to neuvedomujeme, sme citliví na vplyv Nebeského Otca a sme ľahko formovateľní. Čím sme starší, náterov pribúda, vrstva je stále hrubšia, a my sme stále menej citliví. Časom úplne zabudneme aká je skutočná podstata nášho srdca a aké to bolo, keď bolo čisté.

Teraz by to mohlo vyznieť, že to niekto celé nejak zle naplánoval. Prečo nie je možné zostať dieťaťom? Ja verím, že to je preto, že Boh nechcel, aby sme v stave čistoty zostali neuvedomele. Pretože to nám neumožní robiť osobný pokrok. A pretože nás má rád, dal nám príležitosť dospieť a s dospelosťou môže prísť uvedomenie si. Každý dospelý človek zažije momenty, keď sa pozrie na svoje srdce a uvedomí si, že s ním niečo nie je v poriadku. Preskúma jeho farby a povie si, že musí niečo zmeniť. Ale čo? A ako? Mnohí z nás urobíme to, že zoberieme svoje obľúbené farby a srdiečko premaľujeme. To nám nachvíľu urobí radosť. Ale potom prídu zložité životné situácie, nová vrstva farby sa poškodí a vykuknú staré nátery.

Tak čo je lepšie urobiť? Prorok Mormon napísal svojmu synovi Moronimu:

„Hľa, hovorím ti, že tieto veci budete učiť - pokánie a krst pre tých, ktorí dosiahli zodpovednosť a sú schopní páchať hriech; áno, poučuj rodičov, že musia činiť pokánie a byť pokrstení, a pokoriť sa ako ich malé deti...“ [3]

Nebeský Otec pripravil veľmi účinný nástroj – pokánie. Pre niekoho to môže byť ako jemný šmirgľový papier, ktorým mnoho rokov čistí svoje srdce od nánosov farieb. Pre niekoho to je drsný šmirgľový papier, ktorým to trvá kratšiu dobu. A niekto dostane elektrickú brúsku a je to šup šup.

Každý z nás sa môže dopracovať k poznaniu svojej božskej podstaty. Pre každého človeka Boh pripravil jeho osobné nástroje a vždy je pripravený mu pomôcť. Podmienkou úspechu je, že my urobíme najviac, čo je v našich silách. Ako učil prezident Nelson:

„... Pán má rád úsilie, pretože úsilie prináša odmeny, ktoré bez neho nie je možné získať.“ [4]

A čo je tou odmenou? Prorok Mormon učí:

„A prvotinami pokánia je krst; a krst prichádza vierou k splneniu prikázaní; a splnenie prikázaní prináša odpustenie hriechov; a odpustenie hriechov prináša miernosť a pokoru srdca; pre miernosť a pokoru srdca prichádza navštívenie Duchom Svätým, ktorý to Utešiteľ naplňuje nádejou a dokonalou láskou, ktorá to láska vytrvá usilovnosťou pri modlitbe, pokiaľ nepríde koniec, kedy všetci svätí budú prebývať s Bohom.“ [5]

Pokánie, zmena srdca, celý náš život, všetko má jeden cieľ – priviesť nás späť k nášmu Nebeskému Otcovi. Modlím sa o to, aby sa nám darilo rozpoznávať čo nám bráni nájsť v sebe spojenie s našou božskou podstatou, a aby sme vždy našli dosť síl a motivácie vynakladať úsilie na očistenie nášho srdca.

V mene Ježiša Krista.

Amen


[1] Matúš 18:3

[2] Boyd K. Packer, „To young women and men“, Ensign, máj 1989

[3] Moroni 8:10

[4] Joy D. Jonesová, „Zvláště vznešené povolání“, Liahona, máj 2020

[5] Moroni 8: 25-26