Články

President Eyring na příkladu Josephovy modlitby učí o tom, jakou moc má modlitba víry.
Sestra Cordonová nám připomíná, že máme své světlo nechat svítit a být dobrým příkladem pro druhé kolem sebe.
President Nelson nám připomíná svůj prorocký slib, že budeme-li používat správný název církve, Nebeský Otec na nás vylije svou moc a požehnání.
President Nelson povzbuzuje všechny lidi, aby posílili svou schopnost naslouchat Pánu.
President Nelson hovoří o některých klíčových požehnáních, která máme díky Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista, a o tom, jak jsou nezbytná pro to, abychom mohli být pozitivní a plní naděje.
Dívka z Islandu hovoří o svém mocném zážitku s modlitbou a o tom, jak posílil její víru v Boha.
Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Obnovení shromáždění s osobní účastí bude probíhat ve dvou fázích.
Podívejte se na ztvárnění veršů 1. Nefi 17:49, 51 z Knihy Mormonovy.