Články

Sledování zasvěcujícího shromáždění na internetu se dotýká srdce mladé rodiny, a ona pocítí touhu dozvědět se o Bohu něco více.
Sestry misionářky nacházejí tvůrčí možnosti, jak vytvářet videa, aby pozvedaly své přátele.
Misionářky učí mladé ženy, jak na sociálních sítích zveřejňovat povznášející příspěvky zaměřené na evangelium.
Misionáři v Norsku zkoumají, jak mohou úspěšně spolupracovat s místními členy Církve díky nástrojům pro videokonference.
Kniha Mormonova svědčí o Kristu, Jeho Usmíření a o tom, jaký význam to má pro každého z nás.
Počínaje již touto nedělí je zrušeno nedělní shromáždění s osobní účastí ve všech našich sborech, odbočkách a skupinách.
Satrší Dieter F. Uchtdorf mluví o jednoduchých krocích, kterými můžeme sdílet evangelium s druhými.
Starší Andersen nás vyzývá, abychom pamatovali na nádherné duchovní zážitky, které prožíváme v každodenním životě.