Články

Michelle D. Craigová nás povzbuzuje, abychom se snažili mít prostřednictvím moci Ducha Svatého ‚oči k vidění‘, abychom díky tomu viděli sebe samé i druhé tak, jak nás vidí Kristus.
Píseň „Pojďte, Svatí“ v podání pěveckého sboru Tabernacle Choir a orchestru Orchestra at Temple Square, v aranži Macka Wilberga.
Neil L. Andersen nás povzbuzuje, abychom ve svém každodenním životě a se svými přáteli častěji mluvili o Kristu.
Dieter F. Uchtdorf nás povzbuzuje, abychom v obtížných časech sebrali víru a pamatovali na to, že Bůh pro nás vykoná něco nepředstavitelného.
President Nelson vysvětluje, že musíme dovolit Bohu, aby převládl, a že se máme zapojovat do shromažďování Izraele.
Tento rok nás všechny naučil vážit si toho, co máme – především lidí kolem nás.
Ronald A. Rasband nás všechny povzbuzuje k tomu, abychom se řídili příkladem Spasitele a měli jeden druhého rádi.
Jak toho můžete vy, vaši předkové i další lidé dosáhnout ještě více, když se budete řídit plánem území Evropa?