Články

Kniha Mormonova svědčí o Kristu, Jeho Usmíření a o tom, jaký význam to má pro každého z nás.
Lásku lze vyjádřit mezi přáteli, v rodině i napříč generacemi. Tato láska nás může přiblížit ke Kristu a umocnit tím naši vděčnost za lásku, kterou k nám On chová.
Draper Philharmonic & Choral Society představí v rámci svého evropského turné duchovní dílo Beránek Boží, a to v pondělí 26. června v Divadle Hybernia v Praze.
Rozsáhlý soubor materiálů a zdrojů pro oblast sociální péče a soběstačnosti z produkce Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dostupný pro 40 evropských zemí lze nyní nalézt na společné internetové stránce
Chceme-li v nadcházejících nebezpečích a tlacích obstát, musíme mít pevné duchovní základy postavené na skále Ježíše Krista.
Kladete si otázku, o čem Ježíš mluvil, když se Petra ptal: „Miluješ-li mne více než [toto všechno]?“
V rámci humanitárních služeb se zázraky často stávají prostřednictvím obyčejných lidí.
Ježíšův příklad jakožto mírotvorce můžeme následovat tím, že se budeme dělit o to, čemu věříme, přesvědčivě, ale vždy bez hněvu či nevraživosti.