Články

Zúčastněte se generální konference, celosvětového náboženského setkání. Nechte se inspirovat poselstvími naplněnými nadějí, pokojem a láskou.
Ačkoli žijeme v neustále se měnícím světě, Boží láska a vedení jsou nám vždy nablízku.
Objevte fakta ohledně Znovuzřízení Církve Ježíše Krista, která vás zanechají s otázkou: „Jak by to mohla nebýt pravda?“
Objevte fakta, která z Knihy Mormonovy dělají natolik zázračnou knihu písma, že vás to zanechá s otázkou: „Jak by to mohla nebýt pravda?“
Když porozumíme vztahu mezi Bohem a Jeho Synem Ježíšem Kristem, může to pomoci posílit naše pouto se Spasitelem.
Ze všech početných Božích stvoření jste vy tím nejdůležitějším.
Vysílání pro církevní vedoucí, které se zaobírá tím, jak pomoci členům porozumět zásadám lásky, sdílení a vyzývání. Mezi řečníky jsou starší Uchtdorf, starší Bednar a starší Cook.
Vše kolem nás poukazuje na to, že existuje Bůh. Jak to však ovlivňuje náš život?