Články

Všichni bychom se měli naučit, jak být osobními mírotvorci a jak druhé ctít a respektovat.
Rozhovor se sestrou Skousen.
Novým misijním presidentem byl povolán Darrin M. Skousen, který bude sloužit po boku své manželky Sandi. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám presidenta Skousena představíme.
Když věnujeme čas tomu, abychom mysleli na druhé, mohou naše drobné skutky laskavosti změnit svět.
Pěvecký sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square uvádějí skladbu „What a Wonderful World“ autorů George Davida Weisse a Boba Thieleho v aranži Macka Wilberga.
Spasitel nám dal příklad toho, jak se máme vzájemně milovat a stát se díky tomu Jeho učedníky.
Ježíš Kristus je prostředníkem našich smluv s Otcem. Jedině skrze Něj můžeme přijít k Nebeskému Otci.
Někdy se zdá, že děti vědí některé věci nejlépe. Mohou nám být příkladem v tom, jak se k sobě máme všichni chovat laskavě.