Články

Cílem je pomoci dospělým členům a přátelům Církve získat naději a duchovní sebedůvěru prostředictvím on-line studia.
Píseň „První Vánoce“ v podání pěveckého sboru Tabernacle Choir a orchestru Orchestra at Temple Square a v aranži Macka Wilberga.
Během každoročních oslav Vánoc začínáme přemýšlet o dárcích. Víme, že tím vůbec největším a nejdrahocennějším darem byl dar Usmíření Ježíše Krista, který byl dán Otcem i Synem.
Vydejte se s Jozefem a Marií na cestu z Nazaretu do Betléma. Buďte svědky úžasu pastýřů na judských pláních. Zakuste radost, kterou pociťovali mudrcové, když poklekli před Světlem světa – naším Pánem a Spasitelem, Ježíšem Kristem.
Objevte o Vánocích radost pramenící ze služby druhým.
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů připravuje na 19. prosince sváteční vysílání.
Sbor The Tabernacle Choir at Temple Square zpívá píseň „Vím, že mne Bůh miluje'.
Nehledě na to, kde žijeme, jakým jazykem mluvíme nebo jakým těžkostem čelíme, můžeme neustále bdít a modlit se o Pánovu pomoc v dnešním světě.