Články

Laskavost může zhojit rány způsobené nedorozuměními nebo i zraňujícími skutky.
Pěvecký sbor The Tabernacle Choir a orchestr Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnil píseň „Já miloval vás“ od Luacine Clark Foxové, v aranži od Macka Wilberga.
Všichni bychom se měli naučit, jak být osobními mírotvorci a jak druhé ctít a respektovat.
Když věnujeme čas tomu, abychom mysleli na druhé, mohou naše drobné skutky laskavosti změnit svět.
Mezinárodně uznávaná norská zpěvačka Sissel a The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily švédskou lidovou píseň „O store gud“ („Jak mocný jsi“), v aranži Håkona Iversena.
Spasitel nám dal příklad toho, jak se máme vzájemně milovat a stát se díky tomu Jeho učedníky.
Zúčastněte se 2.–3. října společně s námi celosvětové bohoslužby, která bude probíhat v on-line prostoru a bude sestávat především z poselství zaměřených na Ježíše Krista.
Někdy se zdá, že děti vědí některé věci nejlépe. Mohou nám být příkladem v tom, jak se k sobě máme všichni chovat laskavě.