Články

Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 36:25–27 z Knihy Mormonovy.
Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 32:12–13 z Knihy Mormonovy.
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily píseň „Modlitba dítěte“ od Janice Kapp Perryové.
Přemítáte o tom, jak se můžete naučit být učedníky Ježíše Krista? Vyslechněte si mladé lidi z celého světa, kteří hovoří o tom, kde nacházejí svá svatá místa.
„Nebo kdo pozná mysl toho Pána, kterýž jej vyučovati bude? My pak mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16
Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 18:16–17 z Knihy Mormonovy.
Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 5:49–50 z Knihy Mormonovy.