Články

Všichni bychom se měli naučit, jak být osobními mírotvorci a jak druhé ctít a respektovat.
Když věnujeme čas tomu, abychom mysleli na druhé, mohou naše drobné skutky laskavosti změnit svět.
Mezinárodně uznávaná norská zpěvačka Sissel a The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily švédskou lidovou píseň „O store gud“ („Jak mocný jsi“), v aranži Håkona Iversena.
Spasitel nám dal příklad toho, jak se máme vzájemně milovat a stát se díky tomu Jeho učedníky.
Zúčastněte se 2.–3. října společně s námi celosvětové bohoslužby, která bude probíhat v on-line prostoru a bude sestávat především z poselství zaměřených na Ježíše Krista.
Někdy se zdá, že děti vědí některé věci nejlépe. Mohou nám být příkladem v tom, jak se k sobě máme všichni chovat laskavě.
Vzhledem k tomu, že se všechny tyto ctnosti soustřeďují na Krista a zaměřují na skutky, jsou nám v životě zdrojem síly.
Elder De Feo and general leaders of the Church participate in a council to discuss the engagement in the Children and Youth program.