Články

Občas můžeme sklouznout k tomu, že považujeme členy rodiny za samozřejmost, zvláště matku.
Budeme-li pamatovat na dárce, může nám to pomáhat vážit si všeho, co v životě dostáváme.
Henry B. Eyring popisuje, jak nám vyjadřování vděčnosti může pomáhat více pamatovat na požehnání, která jsme již obdrželi.
Někdy je dobré se zastavit, pohlédnout vzhůru a připomenout si všechno, za co můžeme být vděční.
Zaměřujeme-li se pouze sami na sebe, je jednoduché zapomínat na ty, kteří jsou kolem nás. Budeme-li se zaměřovat na druhé, bude nám to připomínat vše, čeho se nám dostalo.
čeští vedoucí inspirují věřící na podzimní konferenci kůlu Praha
Ve chvílích, kdy nám život připadá jako noční můra, nám může to, že budeme vděční a šťastní, pomáhat pociťovat naději.
Budeme-li těm, s nimiž se setkáváme, dávat najevo vděčnost a to, že jsme šťastní, může to mít pozitivní vliv jak na ně, tak na nás.