Články

Henry B. Eyring popisuje, jak nám vyjadřování vděčnosti může pomáhat více pamatovat na požehnání, která jsme již obdrželi.
Někdy je dobré se zastavit, pohlédnout vzhůru a připomenout si všechno, za co můžeme být vděční.
Vychutnejte si hudební ztvárnění písně „There is Sunshine in my Soul Today“ v podání sboru Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square.
Letošní jarní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 bude přenášet živě přes internet, a to již během nadcházejícího víkendu 17. a 18. dubna 2021.
Zaměřujeme-li se pouze sami na sebe, je jednoduché zapomínat na ty, kteří jsou kolem nás. Budeme-li se zaměřovat na druhé, bude nám to připomínat vše, čeho se nám dostalo.
Může být jednoduché považovat to, co v životě máme, za samozřejmost. Pokud se zaměříme na vděčnost za to, co máme, budeme moci být šťastnější.
Vychutnejte si hudební ztvárnění písně „I Stand All Amazed“ v podání sboru Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square.
Starší Dieter F. Uchtdorf nás přenáší o 2 000 let zpět do zahrady getsemanské a vysvětluje, proč je smírná oběť Ježíše Krista tím nejdůležitějším dnem v historii.