Články

Misionářky učí mladé ženy, jak na sociálních sítích zveřejňovat povznášející příspěvky zaměřené na evangelium.
Misionáři v Norsku zkoumají, jak mohou úspěšně spolupracovat s místními členy Církve díky nástrojům pro videokonference.
Kniha Mormonova svědčí o Kristu, Jeho Usmíření a o tom, jaký význam to má pro každého z nás.
Počínaje již touto nedělí je zrušeno nedělní shromáždění s osobní účastí ve všech našich sborech, odbočkách a skupinách.
Satrší Dieter F. Uchtdorf mluví o jednoduchých krocích, kterými můžeme sdílet evangelium s druhými.
Starší Andersen nás vyzývá, abychom pamatovali na nádherné duchovní zážitky, které prožíváme v každodenním životě.
Přijměte budoucnost s vírou a usilujte o to, abyste navzdory bouřlivým časům duchovně vzkvétali. Toto bylo obsahem několika klíčových poselství, o která se podělil president Církve Russell M. Nelson na její 190. pololetní konferenci 3.–4. října 2020.
President Ballard nám připomíná výzvu k činu od Josepha Smitha, abychom „[šli] dál v tak veliké věci“.