Články

Alma pravil, že „malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“. (3) Svědčím vám o tom, že není větší a důležitější věci v našem životě než to, že skrze tyto drobné zážitky s Duchem poznáme lásku, péči a milost našeho Nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista.
Kniha Mormonova je doslovným zázrakem, který byl v těchto posledních dnech dán, aby pomohl připravit svět (každého z nás!) na návrat Pána Ježíše Krista.
Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 36:25–27 z Knihy Mormonovy.
Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 32:12–13 z Knihy Mormonovy.
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily píseň „Modlitba dítěte“ od Janice Kapp Perryové.
Přemítáte o tom, jak se můžete naučit být učedníky Ježíše Krista? Vyslechněte si mladé lidi z celého světa, kteří hovoří o tom, kde nacházejí svá svatá místa.
„Nebo kdo pozná mysl toho Pána, kterýž jej vyučovati bude? My pak mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16