Články

Vychutnejte si toto spojení hlasu Lizzy Newbold s tanečním uměním souboru Salt Contemporary Dance. Slova a hudba: Nik Day, choreografie: Michelle H Nielsen.
Ať už nás lidé označují jakýmikoli nálepkami – Bůh nás vidí takové, jací skutečně jsme, a miluje nás bezpodmínečně.
Starší McConkie říká: „Jak se píše v 1. Petrově 3:15, pomáháme lidem být připraveni vydat svědectví o naději, která je v nich.
Program zaměřený na to, jak přistupovat k jedincům, kteří procházejí emocionální krizí, pomáhá stále většímu počtu žen a mužů, kteří dobrovolně slouží jako duchovní ve sborech a odbočkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě.
Žijme podle zásady začleňování druhých. Mějme se navzájem rádi. Buďme k sobě laskaví nehledě na své nejhlubší rozdíly. Chovejme se k sobě uctivě a zdvořile.
Sbor The Tabernacle Choir at Temple Square zpívá píseň „Vím, že mne Bůh miluje'.
Vše, co Bůh stvořil, je rozmanité. Můžeme být rozdílní, a přesto spolu. Nemusíme být stejní, abychom byli zajedno.
Ježíš sloužil všem bez rozdílu. Jeho učení je přínosné pro muže i ženy naprosto stejně – na základě identických zásad a bez ohledu na pohlaví.