Články

  Na této generální konferenci sledujte, poslouchejte a učte se tím, že budete následovat žijícího proroka.
  President Henry B. Eyring nastiňuje důležitou roli, kterou ženy smlouvy v partnerství s Bohem hrají v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
  President Nelson vřele zve všechny, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, aby se k nám během letošní dubnové generální konference připojili prostřednictvím techniky a radovali se z povzbudivé moci zjevené pravdy.
  Každý má otázky, a tak přijďte na nadcházející generální konferenci naslouchat hlasu proroka a získat odpovědi na ty své.
  'Vyzývám vás, abyste se ke mně připojili v celosvětovém půstu, pokud vám to zdraví dovoluje, abychom se modlili o úlevu od fyzických, emočních a ekonomických následků této globální pandemie. '
  Starší Gary E. Stevenson nám pomáhá vážit si štěstí a požehnání plynoucích ze spravedlivého života.
  Učíme se, že ať už mám život přinese jakékoli zkoušky, díky Němu je možné je překonat.
  Je důležité snažit se porozumět potřebám dětí, které učíme.