Články

Zaměřujeme-li se pouze sami na sebe, je jednoduché zapomínat na ty, kteří jsou kolem nás. Budeme-li se zaměřovat na druhé, bude nám to připomínat vše, čeho se nám dostalo.
Může být jednoduché považovat to, co v životě máme, za samozřejmost. Pokud se zaměříme na vděčnost za to, co máme, budeme moci být šťastnější.
Tak jako v případě Spasitele může i naše uvědomění si toho, kdo skutečně jsme, pomoci určovat naše chování a dodávat nám v životě sílu a směr.
„Pamatujte na svou hodnotu.“ To je jednoduché, ale mocné poselství této písně. Buďme k sobě navzájem laskaví, a pokud nám někdo ublíží, můžeme se obrátit na Ježíše Krista, který nás zná a má nás rád.
Když dodržujeme sliby, které jsme Bohu dali, získáváme sílu při svých nevyhnutelných zkouškách a připravujeme se na velkolepý život, který přijde.
Rodinné vztahy nám umožňují rozvíjet náš charakter a vzájemnou lásku. Bůh si přeje, abychom usilovali o Jeho nejvyšší možná požehnání tím, že budeme dodržovat Jeho přikázání.
S pozitivním přístupem k životu můžete ve světě vidět mnoho krásy a vážit si vztahů s těmi, které máte rádi. Píseň složila a zazpívala Regan Rindlisbacherová.
Když přijdou životní bouře, můžete být neochvějní a mít naději, pokud se spoléháte na svou víru v Ježíše Krista. Tato víra vás každý den povede k zamyšlení nad tím, jak Ho můžete lépe následovat.