Články

  Dívka z Islandu hovoří o svém mocném zážitku s modlitbou a o tom, jak posílil její víru v Boha.
  Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Obnovení shromáždění s osobní účastí bude probíhat ve dvou fázích.
  Podívejte se na ztvárnění veršů 1. Nefi 17:49, 51 z Knihy Mormonovy.
  Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 32:12–13 z Knihy Mormonovy.
  Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 18:16–17 z Knihy Mormonovy.
  Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 14:26–28 z Knihy Mormonovy.
  „Na písni ,Kde nebeské a pozemské k sobě blízko máʻ se mi líbí, že jasně propojuje nás, chrám a Krista,“ říká Samuel Petchey.
  Podívejte se na ztvárnění veršů Alma 5:49–50 z Knihy Mormonovy.