Články

President Russell M. Nelson učil: „Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány.“
Sdílením evangelia na internetu můžeme druhým žehnat a pomáhat jim nacházet odpovědi na jejich otázky. Zjistěte, jak můžete sdílet příspěvky a povznášet druhé prostřednictvím sociálních sítí.
Orchestr a mužská část sboru Tabernacle Choir at Temple Square představují aranži Macka Wilberga písně „Povoláni sloužit“, kterou složil Adam Geibel.
Dělení se o evangelium na internetu nám může pomoci dělit se o lásku, kterou k nám všem chovají Ježíš Kristus a Nebeský Otec. Zjistěte, jak povznášejícími a pozitivními příspěvky pomáhat druhým.
President Nelson nám říká, jak můžeme vyčnívat a být světlem světu tím, že se budeme dělit o evangelium na internetu.
Pěvecký sbor a orchestr Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square představují aranži Macka Wilberga písně „Víru v Krista mám“, kterou složil John Longhurst a slova napsal Bruce R. McConkie.
„Manželství je dar, který nám dal Bůh; kvalita našeho manželství je dar, který my dáváme Bohu.” L. Whitney Clayton
Začněte již nyní, abyste se stali „doporučenými Pánu“, tak aby s vámi Jeho Duch byl v hojnosti.