Články

  Životní otázky jsou jako matematické rovnice, obzvláště pokud se jedná o naše osobní uctívání.
  Podívejte se na ztvárnění verše 1. Nefi 17:3 z Knihy Mormonovy.
  Podívejte se na ztvárnění veršů 1. Nefi 8:10–12 z Knihy Mormonovy.
  Životní otázky jsou jako matematické rovnice, obzvláště pokud se jedná o naši osobní spravedlivost.
  Napadlo vás někdy, že když se usmějete, následujete tím příklad Ježíše Krista, který se také usmíval?
  President Russell M. Nelson společně s Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti apoštolů vydává při příležitosti dvoustého výročí prohlášení o Znovuzřízení plnosti evangelia Ježíše Krista.
  Životní otázky jsou jako matematické rovnice, obzvláště pokud se jedná o naši osobní službu.
  V srdci domova matky a otcové pomáhají jednotlivým členům rodiny rozvíjet se osobně, duchovně a duševně.