Články

„Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.“ – Filipenským 4:13
Navzájem se potřebujeme. Sounáležitost nepřichází, když na ni čekáme, ale když se snažíme navzájem si pomáhat.
„Stavba a udržování chrámů váš život možná nezmění, ale čas, který v chrámu strávíte, ho změní nepochybně.“
Spasitel naplňuje svůj slib, že bude s námi, se svými učedníky, ale musíme k Němu neustále hledět, abychom dokázali Jeho přítomnost rozpoznat a těšit se z ní.
Sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square uvádějí píseň „Mým příkladem je Pán Ježíš“ s hudbou a slovy od Janice Kapp Perryové, v aranži Barlowa Bradforda.
Pán požaduje, abychom odpouštěli, pro naše dobro. Nežádá však, abychom tak činili bez Jeho pomoci. Všem, kteří mají zkroušené srdce, jsou v zajetí či ranění, nabízí uzdravení a vysvobození.
Když budete mít víru, umožní vám to bez obav se podělit o to, co máte v srdci.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily píseň „Blíž Tobě, Bože můj“ od skladatele Lowella Masona se slovy od Sarah F. Adamsové a v aranži Arthura Harrise.