Články

Když na zemi chybí pokoj, naší útěchou je Pán.
Starší Uchtdorf zve všechny, aby přišli a v Pánově Církvi se zapojovali.
Můžeme být laskavější. Můžeme být láskyplnější. Můžeme pociťovat větší naplnění, pokud se navzájem vidíme tak, jak nás vidí Bůh.
Vychutnejte si toto spojení hlasu Lizzy Newbold s tanečním uměním souboru Salt Contemporary Dance. Slova a hudba: Nik Day, choreografie: Michelle H Nielsen.
Ať už nás lidé označují jakýmikoli nálepkami – Bůh nás vidí takové, jací skutečně jsme, a miluje nás bezpodmínečně.
Starší McConkie říká: „Jak se píše v 1. Petrově 3:15, pomáháme lidem být připraveni vydat svědectví o naději, která je v nich.
Program zaměřený na to, jak přistupovat k jedincům, kteří procházejí emocionální krizí, pomáhá stále většímu počtu žen a mužů, kteří dobrovolně slouží jako duchovní ve sborech a odbočkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě.
Žijme podle zásady začleňování druhých. Mějme se navzájem rádi. Buďme k sobě laskaví nehledě na své nejhlubší rozdíly. Chovejme se k sobě uctivě a zdvořile.