Články

Otec si uvědomí, jak důležité je trávit čas se svým synem, když mu syn nabídne, že mu za jeho čas zaplatí.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily píseň „Chvála buď muži“. Podívejte se také na nahrávání písně s krásnými záběry na historická místa a jejich odraz v umění.
Stejně jako vy i ženy z Generálního předsednictva a generální komise Pomocného sdružení zažívají radosti a starosti smrtelnosti. Ať se děje cokoli, můžeme všichni nalézt radost v Ježíši Kristu.
Pán nás povzbuzuje, abychom si dle svých možností tvořili zásoby, které nám pomohou připravit se na těžkosti, jimž bychom v budoucnu mohli čelit.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square a Alexandria Sharpeová hudebně ztvárnily píseň „Zůstaň se mnou“ od Williama H. Monka, v aranži Shirae Telfordové.
Evangelium přineslo Monice během obtížného období pokoj a nadále jí pomáhá být šťastnou.
Během těchto nebezpečných časů je důležitější než kdy dříve, abychom ve svém životě pociťovali Boží každodenní vliv.
Pěvecký sbor Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnil píseň „Co jsem dobrého dnes vykonal?“ od Willa L. Thompsona, v aranži od Davida A. Zabriskieho.