Články

Následujte o této generální konferenci proroka a nalezněte pokoj, sílu, radost a účel.
Každý má otázky, a tak přijďte na nadcházející generální konferenci naslouchat hlasu proroka a získat odpovědi na ty své.
Podívejte se na třetí letní vysílání pro nastupující generaci! Tento program vytvořili mladí lidé z Evropy pro mladé lidi z Evropy. Hlavními hosty jsou starší Phillips a starší Kopischke a mladí lidé z celé Evropy.
Závěrečné vysílání pořadu Nastupující generace Evropy 2020 určeného mládeži a mladým dospělým z celé Evropy.
Ačkoli žijeme v neustále se měnícím světě, Boží láska a vedení jsou nám vždy nablízku.
Když porozumíme vztahu mezi Bohem a Jeho Synem Ježíšem Kristem, může to pomoci posílit naše pouto se Spasitelem.
Ačkoli někdy můžeme mít pocit, že se musíme řídit až příliš mnoha pokyny, Bůh je svým dětem dává proto, aby jim požehnal a uchoval je v bezpečí.
Jelikož jsme neustále obklopeni hlukem světa, odstranění rušivých vlivů nám může pomoci obdržet pokoj, který tak naléhavě potřebujeme.