Články

Podívejte se na ztvárnění veršů Mosiáš 5:1–2 z Knihy Mormonovy.
Pán nás má rád pro to, kým jsme, a přeje si, abychom Ho slyšeli. Na to, abychom Ho slyšeli, musíme vynaložit úsilí. Jaké je největší přání vašeho srdce? Co můžeme dělat pro to, abychom Ho slyšeli?
Sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily dětskou píseň „Láska tu přebývá“ od Janice Kapp Perryové, v aranži Sama Cardona.
Podívejte se na ztvárnění veršů Enos 1:4–6 z Knihy Mormonovy.
Podívejte se na ztvárnění verše Jákob 7:14 z Knihy Mormonovy.
Sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily píseň „Veď nás, všemocný Jehovo“ od Johna Hughese, v aranži Macka Wilberga.
Podívejte se na ztvárnění veršů 2. Nefi 5:10–11, 27 z Knihy Mormonovy.
Podívejte se na ztvárnění verše 2. Nefi 2:27 z Knihy Mormonovy.