Články

Zúčastněte se s námi hudební oslavy Kristova Usmíření a Vzkříšení v podání uznávané houslistky Jenny Oaks Baker.
Pomoc lidem zasaženým zemětřesením přesáhla 5 milionů amerických dolarů
Kdyby zde dnes stál Spasitel, vyjádřil by, jak nekonečnou lásku k vám chová. Řekl by vám, že to dokážete, že se k Němu můžete obrátit, zanechat svých hříchů, změnit se, aby vám mohl odpustit.
O letošních Velikonocích si vychutnejte výjimečný sváteční koncert VYKUPITEL – SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT. Připomeňte si s námi Usmíření a Vzkříšení našeho božského Vykupitele. V dubnu 2023.
Žijeme-li jako následovníci Ježíše Krista, začínáme Ho rozpoznávat ve všem kolem nás. Ježíš může být naším kompasem, zatímco plujeme bouřlivými vodami života.
Pěvecký sbor a orchestr The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square hudebně ztvárnily píseň „Národy, slyšte hlas nebe znít“ od George F. Roota, v aranži Macka Wilberga.
Když následujeme Ježíšův příklad, můžeme s Ním být v jednotě a pomáhat rozvíjet v srdcích všech dětí našeho Otce lásku a pocit, že k nám patří.
V tomto životě je zde naděje pro všechny. Je naděje, že překonáme své chyby, zármutek, obtíže i své zkoušky a starosti. V Kristu existuje naděje a pokoj.