Články

Ježíš zodpovídá modlitbu proroka Nefiho a zjevuje se jemu a dalším učedníkům v dávné Americe. Pán Nefimu sděluje, že Jeho církev bude známa pod Jeho jménem, stejně tak jako jsou pod Jeho jménem známi Jeho následovníci.
Ježíš žehná lidem v dávné Americe svátost a podává jim ji. Pán je učí, že jsou zbytkem domu Izraele a že budou shromážděni podle Otcovy smlouvy.
Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve svém konferenčním proslovu z 1. dubna 2023 každého výslovně vyzývá, aby se stal mírotvorcem.
Prorok Nefi a Kristovi učedníci jdou shromáždit lid dávné Ameriky a oznamují, že se jim zjevil Ježíš. Lidé se dávají křtít a Ježíš se vrací a znovu zjevuje lidu.
Ježíš zavádí mezi lidmi v dávné Americe svátost. Pán žehná chléb a víno a vykonává obřad svátosti na památku svého těla a své krve, která byla prolita za všechny lidi.
Ježíš slouží lidem v dávné Americe a cítí, že jsou slabí. Je naplněn soucitem k nim, a tak uzdravuje jejich nemocné, žádá děti, aby přišly dopředu, a modlí se.
Ježíš sděluje lidem v dávné Americe, že oni jsou ty „jiné ovce“ z Jeho stáda, o nichž se píše v Bibli a o nichž Pán pověděl lidem v Jeruzalémě.
Ježíš Kristus pokračuje během své návštěvy lidí v dávné Americe ve svém učení. V Ježíšových slovech se odráží Kázání na hoře a blahoslavenství, jež se nacházejí v evangeliu podle Matouše 5–7.