Náměty z evangelia

Kniha Mormonova je doslovným zázrakem, který byl v těchto posledních dnech dán, aby pomohl připravit svět (každého z nás!) na návrat Pána Ježíše Krista.
Zjistěte, jaké zázraky jsou důležitou součástí historie Svatých posledních dnů
Poznávání Pána je pokračující proces. Rád bych se s vámi podělil o několik kroků, které mi pomáhají lépe poznat Krista a dál Ho poznávat.
Svatí posledních dnů věří, že chrám je dům Páně. Zjistěte, proč se chrámy stavějí a co se odehrává při zasvěcení chrámu Svatých posledních dnů.
Chrámové „garmenty“ Svatých posledních dnů jsou posvátné náboženské oblečení, které nosí oddaní členové Církve. Získejte více informací o chrámových „garmentech“ a náboženském oblečení.
Zjistěte, proč členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů stavějí chrámy
Seznamte se s jedním ze způsobů, jak Svatí posledních dnů tráví čas s rodinou
Chceme-li se jednou vrátit k Bohu a žít s Ním, musí být každý z nás pokřtěn, tak jako byl pokřtěn Ježíš Kristus. Získejte další informace o biblické zprávě týkající se Ježíšova křtu a o tom, jak můžeme následovat Jeho příklad.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)
Desátek platíme spíše vírou než penězi. Bohu více záleží na naší poslušnosti a na jejím vlivu na naši duši než na částce, kterou zaplatíme.
Milujeme Bibli a vážíme si jí jakožto slova Božího.