Náměty z evangelia

Zjistěte, proč členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů stavějí chrámy
Seznamte se s jedním ze způsobů, jak Svatí posledních dnů tráví čas s rodinou
Chceme-li se jednou vrátit k Bohu a žít s Ním, musí být každý z nás pokřtěn, tak jako byl pokřtěn Ježíš Kristus. Získejte další informace o biblické zprávě týkající se Ježíšova křtu a o tom, jak můžeme následovat Jeho příklad.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)
Desátek platíme spíše vírou než penězi. Bohu více záleží na naší poslušnosti a na jejím vlivu na naši duši než na částce, kterou zaplatíme.
Milujeme Bibli a vážíme si jí jakožto slova Božího.
Víra v Krista nám dává radost, naději a důvěru a také „sílu, která nás bude podporovat ve všech důležitých momentech našeho života“ .
Zjistěte, jak vypadají nedělní bohoslužby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Brigham Young byl druhým prorokem a presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Získejte další informace o životě a díle jednoho z nejpracovitějších a nejpodnikavějších Američanů 19. století.
Bez ohledu na to, jakým bouřím čelíte. Bez ohledu na živly, vítr a kohokoli či cokoli, co se proti vám spiklo. Není třeba se bát. Náš milující Otec v nebi nám poskytuje bezpečný přístav.
Kniha Mormonova obsahuje slova mnoha proroků, včetně proroka jménem Nefi. Zjistěte, jak vám Nefiovy spisy mohou požehnat i v dnešní době.