Sociální péče a soběstačnost – materiály a zdroje

„Já jsem přišel, aby život [měli, a aby ho měli ve větší hojnosti].“ (Jan 10:10)