Místní články

Více než 700 mladých dospělých prostřednictvím církevní konference zaměřené na službu pomáhalo jako dobrovolníci na speciální olympiádě v Berlíně
Církev poskytne v dané oblasti další pomoc
Draper Philharmonic & Choral Society představí v rámci svého evropského turné duchovní dílo Beránek Boží, a to v pondělí 26. června v Divadle Hybernia v Praze.
„V srdci se raduji, když pomyslím na to, jak… se všechny tyto země v Evropě věnují službě uprchlíkům – rodinám, matkám i dětem“
První předsednictvo Církve oznámilo povolání nových územních sedmdesátníků. Vůbec poprvé je mezi nimi i Čech – starší Martin Pilka. S ohledem na jeho nové povolání územním sedmdesátníkem je nutné reorganizovat předsednictvo kůlu, jež president Pilka v současné době vede.
Rozhovor se sestrou Skousen.
Novým misijním presidentem byl povolán Darrin M. Skousen, který bude sloužit po boku své manželky Sandi. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám presidenta Skousena představíme.
Program zaměřený na to, jak přistupovat k jedincům, kteří procházejí emocionální krizí, pomáhá stále většímu počtu žen a mužů, kteří dobrovolně slouží jako duchovní ve sborech a odbočkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě.
Ve dvanácti lekcích jsou skloubeny vzdělávací, duchovní a terapeutické přístupy, které vedou k uzdravení. V tomto programu se stěžejní důraz klade na Spasitele Ježíše Krista a na uzdravující moc Jeho Usmíření.
Říká jim, že jsou pro svět příkladem dobroty, odhodlání a světla
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů udělila Ocenění za podporu rodinných hodnot Martě Pečeňové, předsedkyni a zakladatelce spolku Za Sklem o. s.
V pátek 29. dubna 2022 zahájil v Praze své turné po Evropě komorní orchestr University Brighama Younga. Působivé prostory Smetanovy síně společně s líbeznou hudbou poskytly slavnostní prostředí pro předání Ocenění za podporu rodinných hodnot Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.