Přineste světlo světu – jednomu člověku po druhém

    Maria a děťátko Ježíš

    Zúčastněte se s námi bohoslužby. Najdete nás zde.

    Předsednictvo území Evropa nás ve svém zvláštním vánočním poselství vybízí, abychom v tomto mimořádném období roku přinesli světlo světu a oslavili narození Spasitele.

    Naše největší radost plyne z toho, když pomáháme svým bližním. Toto je klíčem k tomu, jak se stát pravým následovníkem Ježíše Krista.