Děkuji za to, že se dělíte o poselství radosti

Sestra Christina Gehring
Česká/Slovenská misie

Radost

Děkuji za vaši pomoc misionářům. Za to, že s nimi učíte, že jim sloužíte, za vaši ochotu pomáhat jim v této nejdůležitější práci shromažďování Pánova lidu, lidí, kteří chtějí být s Ním a kteří chtějí, aby v jejich životě převládl. Misionáři vás milují. My vás milujeme. Bůh vás miluje. Zná vás. Bdí nad vámi. Víme, že je to láska Boží, která zachraňuje, obnovuje a oživuje. Vím, že to je pravda.

Stejně jako starší Dieter F. Uchtdorf [1] doufám, že když přemýšlíte o misionářské práci, uvidíte, že odvážné, pokorné a sebevědomé sdílení evangelia je úžasným příkladem služby duchovním potřebám ostatních, ať už je to kdokoli.

Práce Pána je vzrušující. Je to něco, z čeho se můžete radovat a chtít o tom všem říct. Je to radostná zvěst velké radosti, která má pozvedat a povzbudit unavené a utiskované. Ježíš Kristus je světlo ve tmě. Jeho poselstvím je naděje a mír, které naši přátelé a blízcí potřebují a chtějí. Čím více zaměříme své myšlenky na Ježíše Krista a budeme o něm mluvit, tím více světla budeme mít, aby nás vedlo v dnešním životě. Potřebujeme Ho. Každý Ho potřebuje. Pán je s námi. Žádá nás, abychom pomohli sdílet Jeho poselství naděje, pomohli opravit zlomená srdce, hlásali svobodu, utěšili ty, kteří truchlí, a oživili ducha pokorných.

Když upíráme zrak na Spasitele v každé myšlence, nebudeme pochybovat, nebudeme se bát, místo toho budeme plní porozumění, jasnosti, odvahy a lásky. Když pak podnikneme kroky, abychom udělali to, co od nás potřebuje, bude to mocné. Uvidíme zázraky v našich životech a v životě těch, na které máme vliv.

President Russell M. Nelson řekl: „Je to evangelium naděje, uzdravení a pokroku. Evangelium je tedy poselstvím radosti! Naše duše se raduje z každého malého kroku vpřed.“ [2]

Rovněž president Nelson řekl: „Součástí shromáždění Izraele a velmi důležitou součástí je povinnost nás jako lidu být hoden a ochoten pomoci připravit svět na druhý příchod Páně.“ [3]

Tato práce je pro každého. Veškeré naše úsilí je cenné a potřebné. Jsem vděčná, že mohu být součástí pomoci při úsilí shromažďovat Izrael v této části světa. Jsem vděčná za vše, co děláte, abyste pomohli, a modlím se, aby bylo toto úsilí znásobeno skrze Pána.

Svědčím o tom, že Bůh je s námi. Miluje nás a hluboce se stará o každého z nás.

Ve jménu Ježíše Krista, Amen.


[1] Dieter F. Uchtdorf, „Veřte, milujte, konejte“, Liahona, listopad 2018.

[2] Russell M. Nelson, „Vítejte na generální konferenci“, Generální konference, duben 2021.

[3] Russell M. Nelson, „Vítejte na generální konferenci“, Generální konference, duben 2021.