- Sociální péče a soběstačnost -

Armando a Suela pracují společně na rozvoji svého podnikání spočívajícího v renovaci automobilů, aby díky tomu měli silnější a soběstačnější rodinu.
Program na podporu soběstačnosti pomohl Paulovi rozvíjet jeho podnikání v oboru truhlářství.
Organizace LDS Charities pomohla realizovat projekt Vision Care pro zlepšení zraku školních dětí na Kapverdách.
Místní vedoucí kněžství na Kapverdách, spolu s organizací LDS Charities a Službami pro podporu soběstačnosti, pomohli potřebným prostřednictvím projektu kuřat a kurníků.
Když se Claudia přestěhovala ze své rodné Brazílie do Portugalska, nemohla již pracovat jako učitelka dějepisu. Podívejte se, jak jí program na podporu soběstačnosti pomohl objevit novou cestu.
Fredson se díky programu na podporu soběstačnosti naučil, jak moudře hospodařit s časem a jak si najít práci.​
Erikson se v kurzu soběstačnosti „Mé hledání práce“ učí, jak se úspěšně připravit na pracovní pohovor.
Cristina hovoří o tom, co dělá každý den, aby si osvojila návyky soběstačnosti. 
President Henry B. Eyring nás povzbuzuje k tomu, abychom projevovali víru a lásku k Pánu skrze službu druhým, bez ohledu na naše vlastní zkoušky.
Organizace LDS Charities pomohla v bosenském Mostaru centru Los Rosales pro dospělé s kognitivní poruchou vybudovat profesionální kuchyň a jídelnu, kde se mohou studenti vzdělávat a školit.
See how the Self-reliance initiative richly blessed Xavi’s life after he decided to participate.
Rachel nachází rovnováhu mezi podnikáním a plněním rodinných zodpovědností.