Poselství vedoucích území

Víra je velikou pozitivní mocí, která nás může pozvednout nad mračna obav a pomoci nám uzdravit se v Kristu.
Dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu, slavíme zvláštní období, kdy během generální konference přijímáme pokyny od Pánových služebníků. Tato poselství nám v životě velice prospívají a pomáhají nám zůstat silnými a věrnými.
Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!
V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku.
„Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“