Místní články

  „Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)
  Již pátý ročník celostátní genealogické konference proběhne v sobotu 10. listopadu 2018 v Opavě, a to v opavském Kulturním domě Na Rybníčku.
  Starší Greg a sestra Cathie Schultzovi, humanitární misionáři, kteří slouží na Slovensku, hovoří o úžasné zkušenosti, kterou učinili v listopadu roku 2017.
  16. června 2018 se uskutečnilo slavnostní zakončení letošního „školního roku“ semináře a institutu.
  Proběhl čtvrtý ročník genealogické konference
  Sestry z Pomocného sdružení vyrazily ve dnech 1. a 2. června 2018 společně do chrámu ve Freibergu.
  „Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku.“
  V neděli 15. května 2016 na mimořádné konferenci vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.
  Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen cestovaly po Evropě a navštívily mnoho kongregací.
  Evropští členové a přátelé Církve se shromáždí ve sborových domech a ve svých domovech, aby si vyslechli poselství pro inspiraci a ponaučení od Prvního předsednictva a dalších předních představitelů Církve.
  Několik generálních úřednic Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo jmenováno Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti apoštolů do církevních rad vedoucích kněžství.  
  V České republice, Polsku a Rumunsku budou nyní mít ti, kteří hledají informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, poprvé možnost obrátit se na internetové stránky, které byly zřízeny právě pro ně.