Místní články

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů udělila Ocenění za podporu rodinných hodnot Martě Pečeňové, předsedkyni a zakladatelce spolku Za Sklem o. s.
V pátek 29. dubna 2022 zahájil v Praze své turné po Evropě komorní orchestr University Brighama Younga. Působivé prostory Smetanovy síně společně s líbeznou hudbou poskytly slavnostní prostředí pro předání Ocenění za podporu rodinných hodnot Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Během „velikonočního týdne“ se zaměřujeme na to, co dělal Spasitel během týdne, který předcházel Jeho vzkříšení.
Reportáž o pomoci uprchlíkům členy liberecké odbočky Církve od Bohdany Hanzalové.
„Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)
Co dělají členové kůlu pro zajištění pomoci členům Církve a jejich přátelům-nečlenům zasaženým válečným konfliktem?
Předsednictvo kůlu Praha Česká republika reaguje na současnou situaci na Ukrajině.
Druhý článek ze série „Milníky a zázraky: Odkaz Svatých posledních dnů v Evropě“
První úplný fotografický záznam pozůstatků původního rukopisu
První článek ze série „Milníky a zázraky: Odkaz Svatých posledních dnů v Evropě“
Díky tlumočníkům je možné navštívit vzdálená historicky významná místa
v neděli 23. ledna 2022 se bude v době od 18:00 do 19:30 (středoevropského času) vysílat mimořádné zasvěcující shromáždění pro členy v území Evropa s presidentem Russellem M. Nelsonem a starším Davidem A. Bednarem a jejich manželkami a se starším Massimem De Feem.