Místní články

„Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)
Co dělají členové kůlu pro zajištění pomoci členům Církve a jejich přátelům-nečlenům zasaženým válečným konfliktem?
Předsednictvo kůlu Praha Česká republika reaguje na současnou situaci na Ukrajině.
Druhý článek ze série „Milníky a zázraky: Odkaz Svatých posledních dnů v Evropě“
První úplný fotografický záznam pozůstatků původního rukopisu
První článek ze série „Milníky a zázraky: Odkaz Svatých posledních dnů v Evropě“
Díky tlumočníkům je možné navštívit vzdálená historicky významná místa
v neděli 23. ledna 2022 se bude v době od 18:00 do 19:30 (středoevropského času) vysílat mimořádné zasvěcující shromáždění pro členy v území Evropa s presidentem Russellem M. Nelsonem a starším Davidem A. Bednarem a jejich manželkami a se starším Massimem De Feem.
Jak řekl Ježíš: „Pohleďte na maličké své.“ (3. Nefi 17:23). Pozorujme děti a přemýšlejme, čemu se od nich můžeme naučit.
Pokud by vám Bůh v osobním zjevení sdělil, že ve smrtelnosti mít děti nebudete, přesto vás moc miluje a zahrne vás všeobjímající láskou a povede vás naplněným životem.
Letošní jarní konference kůlu Praha nesla motto „Čas na změnu srdce“. Nepřinesla však jenom změnu srdce.
Letošní jarní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 bude přenášet živě přes internet, a to již během nadcházejícího víkendu 17. a 18. dubna 2021.