Místní články

Novým misijním presidentem byl povolán Darrin M. Skousen, který bude sloužit po boku své manželky Sandi. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám presidenta Skousena představíme.
Program zaměřený na to, jak přistupovat k jedincům, kteří procházejí emocionální krizí, pomáhá stále většímu počtu žen a mužů, kteří dobrovolně slouží jako duchovní ve sborech a odbočkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě.
Ve dvanácti lekcích jsou skloubeny vzdělávací, duchovní a terapeutické přístupy, které vedou k uzdravení. V tomto programu se stěžejní důraz klade na Spasitele Ježíše Krista a na uzdravující moc Jeho Usmíření.
Říká jim, že jsou pro svět příkladem dobroty, odhodlání a světla
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů udělila Ocenění za podporu rodinných hodnot Martě Pečeňové, předsedkyni a zakladatelce spolku Za Sklem o. s.
V pátek 29. dubna 2022 zahájil v Praze své turné po Evropě komorní orchestr University Brighama Younga. Působivé prostory Smetanovy síně společně s líbeznou hudbou poskytly slavnostní prostředí pro předání Ocenění za podporu rodinných hodnot Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Během „velikonočního týdne“ se zaměřujeme na to, co dělal Spasitel během týdne, který předcházel Jeho vzkříšení.
Reportáž o pomoci uprchlíkům členy liberecké odbočky Církve od Bohdany Hanzalové.
„Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)
Co dělají členové kůlu pro zajištění pomoci členům Církve a jejich přátelům-nečlenům zasaženým válečným konfliktem?
Předsednictvo kůlu Praha Česká republika reaguje na současnou situaci na Ukrajině.
Druhý článek ze série „Milníky a zázraky: Odkaz Svatých posledních dnů v Evropě“