Zasvěcující shromáždění na počest 180 let služby Pomocného sdružení

women
Toto vysílání bude možné zhlédnout ještě týden poté, co daná akce proběhne.

Místo: on-line vysílání ze Spojeného království pro území Evropa.

Sledujte mimořádné zasvěcující shromáždění
Stáhnout plakát

Sestra Reyna I. Aburtová, druhá rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, a sestra Michelle D. Craigová, první rádkyně v Generálním předsednictvu Mladých žen, promluví v neděli 20. března 2022 od 19:30 (SEČ) na mimořádném zasvěcujícím shromáždění, kterému bude předsedat starší Erich W. Kopischke z předsednictva území Evropa. Tímto zasvěcujícím shromážděním vyvrcholí celoevropský víkend služby Pomocného sdružení. Toto shromáždění, které je určeno všem sestrám od 14 let z celého území Evropa, se bude vysílat z Velké Británie ve 22 jazycích.

V češtině můžete toto zasvěcující shromáždění zhlédnout na následujícím odkazu: