Zasvěcující shromáždění kůlu Praha

Motto zasvěcujícího shromáždění:
„Pojďte, Svatí, jen neochvějně dál, s radostí, s odvahou“ (Náboženské písně, č. 18)

Ježíš Kristus
„Žehnám vám, abyste byli naplněni pokojem Pána Ježíše Krista. Jeho pokoj převyšuje veškeré chápání smrtelníka. Žehnám vám hlubší touhou a větší schopností být poslušni zákonů Božích. Slibuji vám, že když jich budete poslušni, budete zahrnuti požehnáními, včetně větší odvahy, vyšší míry osobního zjevení, láskyplnějšího souladu doma a radosti, a to i uprostřed nejistoty.“ President Russell M. Nelson, generální konference, říjen 2020

Drahé sestry, drazí bratři, milé děti, dovolujeme si vás pozvat na zasvěcující shromáždění kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které se uskuteční 21. a 22. listopadu 2020 formou internetového přenosu do našich domovů.

Shromáždění bude předsedat president Martin Pilka, president kůlu.

Všechna zasedání budou tlumočena do angličtiny. 


Program:

Sobota 21. 11. Školení vedoucích

15:00–17:00, živě přes Zoom

Určeno pro členy vysoké rady a všechny vedoucí kůlových organizací, biskupstva, předsednictva odboček, vedoucí skupin, výkonné tajemníky, referenty, předsednictva kvor starších, Pomocného sdružení, Mladých žen, Primárek a Nedělní školy, vedoucí misie sborů a odboček, vedoucí chrámové práce a rodinné historie, vedoucí MSD. Srdečně zveme také presidenta misie s manželkou.

Odkaz na Zoom bude rozeslán vedoucím e-mailem.

 

Sobota 21. 11. Sobotní večerní zasedání

17:30–19:30, předtočený přenos

Ke sledování zveme také členy a přátele Církve na Slovensku.

Odkazy ke sledování na YouTube:
česky: https://youtu.be/UjOrfC93xsg
anglicky: https://youtu.be/fU4mrzazxe8

 

Neděle 22. 11. Nedělní všeobecné zasedání

10:00–12:00, předtočený přenos

Ke sledování zveme také členy a přátele Církve na Slovensku.
Obřad svátosti se tuto neděli nebude vykonávat.

Odkazy ke sledování na YouTube:
česky: https://youtu.be/lxtlq6fq8YU
anglicky: https://youtu.be/OCwjAGzlIi8


K účasti vás srdečně zve vaše předsednictvo kůlu:

Martin Pilka, president kůlu
Michal Hanzal, první rádce
Roman Čadeni, druhý rádce