Poselství vedoucích území

Kéž se pilně snažíme připravovat, školit a vyživovat svého ducha tak, jako to děláme se svým tělem
Když se s vděčností připravujeme a v radostném očekávání uchováváme své srdce pro Pána, aby si je vzal a připečetil je ke svým nebeským výšinám, generální konference se může stát jedním z nejúžasnějších období roku
Vyzývám vás, abyste si zaznamenávali, jak ruka Páně působí ve vašem životě, a abyste s tím začali zpětně tak daleko, jak jen si dokážete vzpomenout
„Stavba a udržování chrámů váš život možná nezmění, ale čas, který v chrámu strávíte, ho změní nepochybně.“
Poznávání Pána je pokračující proces. Rád bych se s vámi podělil o několik kroků, které mi pomáhají lépe poznat Krista a dál Ho poznávat.
Pozitivní změna začíná u každého z nás a u našeho přání něčím osobně přispět, být jednoho srdce a jedné mysli, žít spravedlivě a vědomě pečovat o chudé a potřebné.
Všichni jsme bratři a sestry a každý z nás je dítě milujícího Otce v nebi. Jeho Syn, Pán Ježíš Kristus, vybízí všechny, aby k Němu přišli
Ježíš Kristus, náš bratr a Spasitel, usmířil přestupky celého lidstva, každého jednotlivce, bez ohledu na jeho zemi původu, rasu či vyznání.
Ježíš Kristus je prostředníkem našich smluv s Otcem. Jedině skrze Něj můžeme přijít k Nebeskému Otci.
Tak jako v případě Spasitele může i naše uvědomění si toho, kdo skutečně jsme, pomoci určovat naše chování a dodávat nám v životě sílu a směr.
Božský způsob, jak spojit a rozmnožit požehnání našich darů ku prospěchu druhých, spočívá v tom, že se budeme vzájemně radit a vzájemně si sloužit.
„Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš.“ Jan 6:68