Poselství vedoucích území

Každý týden dostáváme příležitost zamyslet se nad smlouvami, které jsme s Bohem uzavřeli. Když způsobile přijímáme svátost, znovu se zavazujeme, že budeme vždy pamatovat na Ježíše Krista a vezmeme na sebe Jeho jméno, a že o to budeme vždy usilovat.
Než jsem byl povolán územním sedmdesátníkem, procházel jsem jednou z nejnáročnějších etap své cesty víry.
Alma pravil, že „malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké“. (3) Svědčím vám o tom, že není větší a důležitější věci v našem životě než to, že skrze tyto drobné zážitky s Duchem poznáme lásku, péči a milost našeho Nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista.
„Nebo kdo pozná mysl toho Pána, kterýž jej vyučovati bude? My pak mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16
Vděčnost není jen klíčem k osobní radosti. Rovněž nás motivuje k tomu, abychom byli požehnáním pro druhé a měnili svět k lepšímu.
Den sabatu můžeme proměnit v radost tím, že budeme sloužit druhým, zvláště těm, kteří se necítí dobře nebo jsou osamělí či se ocitli v nouzi. Pozvedneme-li je na duchu, pozvedne to i nás.
Skutečně věřím, že Pán miluje vděčné lidi a že budeme ještě více požehnáni tím, co potřebujeme, protože jsme vděční
Kéž se pilně snažíme připravovat, školit a vyživovat svého ducha tak, jako to děláme se svým tělem
Když se s vděčností připravujeme a v radostném očekávání uchováváme své srdce pro Pána, aby si je vzal a připečetil je ke svým nebeským výšinám, generální konference se může stát jedním z nejúžasnějších období roku
Vyzývám vás, abyste si zaznamenávali, jak ruka Páně působí ve vašem životě, a abyste s tím začali zpětně tak daleko, jak jen si dokážete vzpomenout
„Stavba a udržování chrámů váš život možná nezmění, ale čas, který v chrámu strávíte, ho změní nepochybně.“
Poznávání Pána je pokračující proces. Rád bych se s vámi podělil o několik kroků, které mi pomáhají lépe poznat Krista a dál Ho poznávat.