.Humanitární pomoc.

Reportáž o pomoci uprchlíkům členy liberecké odbočky Církve od Bohdany Hanzalové.
„Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)
Co dělají členové kůlu pro zajištění pomoci členům Církve a jejich přátelům-nečlenům zasaženým válečným konfliktem?
Předsednictvo kůlu Praha Česká republika reaguje na současnou situaci na Ukrajině.
Latter-day Saint Charities continues to provide urgently needed help to thousands of Afghan refugees in Germany, the United States and Qatar.
Organizace LDS Charities spolupracuje se školou Mala Sirena v jedné z bosenských vesnic určenou pro děti s poruchami vzdělávání.
Organizace LDS Charities ve spolupráci s Chorvatským Červeným křížem a organizací Médecins Du Monde pomáhá uprchlíkům v jejich procesu integrace.
Organizace LDS Charities ve spolupráci se třemi vládními organizacemi provozuje program pro zlepšení zraku u dětí v bosenských školách.
Organizace LDS Charities spolupracuje s Centrem klinické medicíny Univerzity Sarajevo a školí zdravotnický personál v oblasti resuscitace novorozenců na jejich novorozenecké jednotce intenzivní péče.
Organizace LDS Charities pomohla realizovat projekt Vision Care pro zlepšení zraku školních dětí na Kapverdách.
Místní vedoucí kněžství na Kapverdách, spolu s organizací LDS Charities a Službami pro podporu soběstačnosti, pomohli potřebným prostřednictvím projektu kuřat a kurníků.
President Henry B. Eyring nás povzbuzuje k tomu, abychom projevovali víru a lásku k Pánu skrze službu druhým, bez ohledu na naše vlastní zkoušky.