20. listopadu se můžeme těšit na mimořádné video poselství proroka o naději a uzdravení

Russell M. Nelson, prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupí 20. listopadu 2020 v 19:00 SEČ s mimořádným video poselstvím určeným světu.

Russell M. Nelson
Russell M. Nelson © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Toto 11minutové video se zaměří na to, jak můžeme v této době, která je po celém světě charakterizována značnou roztříštěností a nestabilitou, najít naději a uzdravení prostřednictvím Ježíše Krista. Video bude zveřejněno ve 31 jazycích* na účtech presidenta Nelsona na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) a na hlavním kanálu Církve na YouTube. Ihned poté bude možné video zhlédnout na vyžádání nebo si ho stáhnout na stránkách Newsroom.ChurchofJesusChrist.org a v Církevní knihovně multimédií.

President Nelson je apoštolem Pána Ježíše Krista od roku 1984. V lednu 2018 se stal služebně nejstarším vedoucím Církve. Pro jeho působení v roli presidenta Církve je charakteristická služba po celém světě (navštívil 32 zemí a teritorií USA), zrychlené tempo výstavby chrámů (našich nejposvátnějších budov) a rozsáhlé organizační změny. Od dubnové generální konference v roce 2018, na níž mu byla vyjádřena podpora jako presidentovi Církve, začal zavádět řadu změn, jejichž cílem je pomáhat Svatým sloužit druhým více tak, jako to dělal Ježíš Kristus, a více zdůrazňovat ústřední roli Spasitele světa ve všem, čím se Církev zabývá.

Než se president Nelson stal nejvyšším představitelem Církve, působil jako kardiochirurg a v tomto oboru se stal průkopníkem inovativních metod. Když v Minnesotě pracoval na své atestaci, podílel se v roce 1951 na výzkumu a vývoji prvního přístroje, který při operaci na otevřeném srdci dokáže nahradit funkčnost srdce a plic. V roce 1955 provedl první operaci na otevřeném srdci v Utahu. Sloužil jako president Společnosti pro cévní chirurgii, jako ředitel Americké komise pro hrudní chirurgii, jako předseda Rady kardiovaskulární chirurgie v Americké kardiologické asociaci a jako president Lékařské asociace státu Utah. Napsal mnoho kapitol lékařských učebnic a dalších publikací. V rámci své profese navštívil mnoho organizací po celých Spojených státech a v dalších zemích světa a vystoupil zde s přednáškami.

President Nelson je otcem deseti dětí (devíti dívek a jednoho chlapce) a dále má 57 vnoučat a 127 pravnoučat. Jeho první manželka (a matka jejich deseti dětí) Dantzel zemřela před bezmála 16 lety. Dvě z jejich dcer (Wendy a Emily) zemřely na rakovinu. Se svou druhou manželkou Wendy se oženil v roce 2006.

*Toto video bude dostupné: albánsky, anglicky (s titulky), arabsky, cebuánsky, čínsky/kantonsky, čínsky/mandarínsky, česky, dánsky, finsky, francouzsky, holandsky, indonésky, italsky, japonsky, kambodžsky, korejsky, maďarsky, mongolsky, německy, norsky, portugalsky, rumunsky, rusky, samojsky, španělsky, švédsky, tagalšsky, tahitsky, thajsky, tonžsky a ukrajinsky.