Ocenění za podporu rodinných hodnot poprvé uděleno v Česku

Zleva Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR, Marta Pečeňová zakladatelka a předsedkyně Za sklem se synem Janem, Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista v ČR.
Zleva Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR, Marta Pečeňová zakladatelka a předsedkyně Za sklem se synem Janem, Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista v ČR.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů udělila Ocenění za podporu rodinných hodnot Martě Pečeňové, předsedkyni a zakladatelce spolku Za Sklem o. s.

Ocenění za podporu rodinných hodnot Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vedle zarámovaného prohlášení o rodině.
Ocenění za podporu rodinných hodnot Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vedle zarámovaného prohlášení o rodině.

 

Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je rodina velmi důležitá. Církev každoročně uděluje ocenění členům komunity, kteří dosáhli pozoruhodných věcí, které podporují rodiny. I když ve světě Církev Ježíše Krista toto ocenění uděluje už od roku 1991, v České republice to bylo poprvé.

 

Ocenění bylo předáno v pátek 29. dubna 2022 během koncertu komorního orchestru University Brighama Younga. Působivé prostory Smetanovy síně Obecního domu v Praze společně s velkolepou hudbou poskytly pro udělení ocenění slavnostní prostředí.

 

„Měli jsme úžasnou příležitost slyšet krásnou hudbu, která přináší ducha a je univerzálním jazykem mezi námi všemi. Jsem za to velice vděčný a také jsem vděčný za to, že na tomto velikém shromáždění zaznělo, že Církev Ježíše Krista skutečně staví na rodinách, na hodnotách, které rodiny dávají dohromady a rodiny pomáhají budovat. Měli jsme možnost udělit cenu a vyjádřit uznání paní Pečeňové pro organizaci Za sklem, která tomuto také napomáhá svou činností. Jsem za to velice vděčný, protože lidé, kteří dělají dobré věci, mají být zviditelněni a mají být uznáni,“ vyjádřil své přesvědčení president Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista v České republice.

Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, odevzdává paní Martě Pečeňové Ocenění za podporu rodinných hodnot.
Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, odevzdává paní Martě Pečeňové Ocenění za podporu rodinných hodnot.

Ocenění převzala předsedkyně a zakladatelka spolku Za Sklem o. s. Marta Pečeňová. Za sklem o. s. je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je nabízet osobám na spektru autismu takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. V rámci služeb pracuje s celými rodinami a širším sociálním okolím. Působí ve Zlíně, Praze, Olomouci a v Brně.

Paní Marta Pečeňová přichází se svým synem převzít Ocenění za podporu rodinných hodnot.
Paní Marta Pečeňová přichází se svým synem převzít Ocenění za podporu rodinných hodnot.

„Je mi velkou ctí, že jsem dnes mohla převzít cenu vlastně za podporu rodiny, protože je to pro mě podnět pracovat o to usilovněji, aby se rodinám v naší zemi vedlo opravdu lépe. Dnešní koncert byl pro mě naprosto úžasným zážitkem a věřím, že si ho všichni užili spolu se mnou tak jako já,“ vyjádřila své pocity zakladatelka spolku po koncertu. Marta Pečeňová je také členkou Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, předsedkyní Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při VVOZP a koordinátorkou Platformy Naděje pro Autismus. Aktivně se zasazuje o legislativní změny podmínek života lidí na spektru autismu a jejich rodin.

Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, předává paní Martě Pečeňové Ocenění za podporu rodinných hodnot.
Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, předává paní Martě Pečeňové Ocenění za podporu rodinných hodnot.

V současné době poskytuje organizace Za sklem o. s. čtyři registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS (porucha autistického spektra) a dospělé osoby s PAS (OSP), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s PAS (SAS), Sociální rehabilitaci pro osoby s PAS (SORE), centrum denních služeb (CDS). Mezi činnosti, které tak spolek Za sklem zastřešuje, patří: individuální a skupinové terapie, individuální a rodinné konzultace a poradenství, psychologické poradenství, prázdninové akce a tábory, rodičovské skupiny, půjčovna odborné literatury, finanční poradenství, potravinová banka či šíření osvěty.

A jelikož je duben spojován s Mezinárodním dnem zvýšení povědomí o autismu (2. dubna), předání tohoto ocenění je tak pomyslným vyvrcholením celého měsíce i uznáním neutuchající snahy všech, kteří se v organizaci Za sklem jakýmkoli způsobem angažují.

„Byl to krásný večer pro nás pro všechny a já se těším, že budou následovat další, které budou inspirovat a vést lidi k tomu, aby dělali dobro,“ uzavírá president Martin Pilka.

Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, děkuje orchestru za jejich příjezd, krásnou hudbu i ochotu hrát bez nároku na jakýkoli honorář.
Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, děkuje orchestru za jejich příjezd, krásnou hudbu i ochotu hrát bez nároku na jakýkoli honorář.
Závěrečný potlesk a poděkování komornímu orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Závěrečný potlesk a poděkování komornímu orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.