Komorní orchestr University Brighama Younga z USA začal své turné po Evropě v Praze v zaplněné Smetanově síni

Koncert BYU
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

V pátek 29. dubna 2022 zahájil v Praze své turné po Evropě komorní orchestr University Brighama Younga. O koncert projevili diváci velký zájem už před samotným koncertem, když naplnili na on-line rezervačních portálech celou Smetanovu síň.

Komorní orchestr, čítající 46 nejpokročilejších studentů, je jedním z nejscestovalejších univerzitních orchestrů na světě. Orchestr vede zkušený a charismatický dirigent Kory Katseanes a tvoří ho hráči na smyčcové, dechové a bicí nástroje. Většina studentů usiluje o získání akademických titulů v oborech hudební interpretace či pedagogika.

Hráči komorního orchestru University Brighama Younga ladí nástroje před koncertem.
Hráči komorního orchestru University Brighama Younga ladí nástroje před koncertem.

„Přišli jsme do Prahy, abychom odehráli první koncert našeho letošního turné. Jsme z Prahy velmi nadšení. Praha je město velké historie, má hudební tradici. Pro nás je to velká čest být tady. A těšíme se na zbytek turné, ale začít v Praze bylo pro nás něco výjimečného,“ vyjádřil své pocity po koncertu dirigent Kory Katseanes.

Orchestr měl svůj koncert odehrát v Praze již před 2 lety. Plány však překazila pandemie covidu-19, a tak museli organizátoři dvakrát koncert odložit. „Tento koncert jsme plánovali více než dva roky a je to úžasný pocit být konečně tady,“ popisuje manažer turné Justin Smith. S ohledem na tuto nečekanou situaci se tak na koncert připravovalo několik generací studentů. O to větší nadšení projevili studenti, kteří s orchestrem do Prahy dorazili. „Právě jsme se zamilovali do Prahy a jsme nadšení, že se můžeme podělit o naši hudbu s tolika lidmi,“ těšila se na koncert Clair Peterson, houslistka orchestru BYU, těsně před zahájením koncertu.

Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Komorní orchestr pod taktovkou Koryho Katseanese otevřel koncert dílem ukrajinského skladatele Myroslava Mykhaylovyche Skoryka s názvem Melodie. Následovala díla světových skladatelů: Předehra Lazebníka sevillského od Gioachina Rossiniho, Koncertní variace od Alberta Ginastera a Symfonie č. 7 od Ludwiga van Beethovena. Jako přídavek zahrál orchestr Modlitbu dítěte od Janice Kapp Perry.

Vstup na koncert byl zdarma, čímž orchestr umožnil přístup k nevšednímu hudebnímu zážitku v nádherných prostorách opravdu každému. Diváci po koncertu nešetřili slovy chvály: „Koncert, který byl ve Smetanově síni v Praze, byl famózní. Orchestr naprosto profesionální, nadšený, mladý a výběr skladeb geniální, provedení ještě lepší. Takže já moc děkuji. Bylo to fakt, fakt výborné,“ ocenil koncert Milan S., který docestoval za koncertem z Uherského Hradiště. Také Oksana, která navštívila koncert po tom, co před konfliktem uprchla z Ukrajiny, vyjádřila svou vděčnost: „Bylo to nádherné, slyšet znova hudbu.“

Houslistky z komorního orchestru BYU těsně před zahájením koncertu, vlevo Clair Peterson.
Houslistky z komorního orchestru BYU těsně před zahájením koncertu, vlevo Clair Peterson.

Přínos koncertu zhodnotil také manažer turné Justin Smith: „Tyto mezinárodní koncerty nabízejí studentům praktické učení se a zkušenosti, které jsou neocenitelné. Také se zde jako zástupci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů můžeme spojit s pražskou náboženskou komunitou a veřejností.“

Působivé prostory Smetanovy síně společně s líbeznou hudbou poskytly slavnostní prostředí pro předání Ocenění za podporu rodinných hodnot Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Cenu převzala Marta Pečeňová, předsedkyně a zakladatelka spolku Za Sklem o. s., nestátní neziskové organizace, jejímž posláním je nabízet osobám na spektru autismu takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. V rámci služeb pracuje s celými rodinami a širším sociálním okolím.

„Je mi velkou ctí, že jsem dnes mohla převzít cenu vlastně za podporu rodiny, protože je to pro mě podnět pracovat o to usilovněji, aby se rodinám v naší zemi vedlo opravdu lépe. Dnešní koncert byl pro mě naprosto úžasným zážitkem a věřím, že si ho všichni užili spolu se mnou tak jako já,“ dodává paní Pečeňová.

Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, předává paní Martě Pečeňové Ocenění za podporu rodinných hodnot.
Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, předává paní Martě Pečeňové Ocenění za podporu rodinných hodnot.

„Měli jsme úžasnou příležitost slyšet krásnou hudbu, která přináší ducha a je univerzálním jazykem mezi námi všemi. Byl to krásný večer pro nás pro všechny a já se těším, že budou následovat další, které budou inspirovat a vést lidi k tomu, aby dělali dobro,“ vyjádřil svou vděčnost a naději president Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista v České republice.

Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, děkuje orchestru za jejich příjezd, krásnou hudbu i ochotu hrát bez nároku na jakýkoli honorář.
Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, děkuje orchestru za jejich příjezd, krásnou hudbu i ochotu hrát bez nároku na jakýkoli honorář.

Turné po Evropě, které orchestr zahájil v Praze, hned následující den pokračovalo ve Vídni, v dalších dnech zahraje orchestr v Salcburku, Miláně, Florencii a své turné ukončí v Římě.

Komorní orchestr BYU působí při Katedře hudby na Fakultě umění a komunikace University Brighama Younga v utažském Provu. BYU je jednou z největších soukromých univerzit v USA, kterou navštěvuje více než 30 000 studentů z celých Spojených států a z více než 100 dalších zemí. Univerzita byla založena, je podporována a provozována Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Nástroje během přestávky koncertu komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Nástroje během přestávky koncertu komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Koncert komorního orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Závěrečný potlesk a poděkování komornímu orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Závěrečný potlesk a poděkování komornímu orchestru University Brighama Younga ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Zleva Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR, Marta Pečeňová zakladatelka a předsedkyně Za sklem se synem Janem, Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista v ČR.
Zleva Martin Pilka, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v ČR, Marta Pečeňová zakladatelka a předsedkyně Za sklem se synem Janem, Michal Hanzal, člen předsednictva Církve Ježíše Krista v ČR.