Konference kůlu Praha

„Kde víra, naděje a pravá láska převládnou a Svatí nebudou se bát, tam čistí v srdci rozkvetou a dům Páně bude stát.“ (Vize kůlu Praha na roky 2022–2025)

Ježíš Kristus
„Vstaňte a pojďte ke mně, abyste mohli… věděti, že já jsem Bůh Izraelský a Bůh celé země a že jsem byl zabit pro hříchy světa. … A když všichni předstoupili a sami byli svědky, zvolali jedním hlasem řkouce: Hosana! Velebeno budiž jméno Boha Nejvyššího! A padli k nohám Ježíšovým a uctívali ho.“ (3. Nefi 11:14, 16–17)

Drahé sestry, drazí bratři, milé děti, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se uskuteční 13. a 14. dubna 2024.


Buďte prosím na svých místech vždy 15 minut před začátkem daného zasedání. Mějte prosím na paměti, že usazení při takovém počtu účastníků trvá déle než na běžném nedělním shromáždění.

Středisko kůlu: Milady Horákové 85/95, Praha 7
Kongresové centrum: Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle


Program:

Sobota 13. dubna Program pro mládež kůlu

14:30–20:00, středisko kůlu

Samostatný program pro mladé muže a mladé ženy, v rámci konference kůlu.
Program připravují kůlová předsednictva MM a MŽ.

Sobota 13. dubna Kůlové setkání kněžských vedoucích a úředníků a úřednic

15:00–17:00, kongresové centrum

Určeno pro všechny kněžské vedoucí (vysoká rada, biskupstva a předsednictva odboček, výkonní tajemníci, referenti, předsednictva kvor starších, vedoucí misionářské práce a vedoucí chrámové práce) a pro úředníky a úřednice kůlu, sborů a odboček (tj. předsednictva PS, MŽ, MM, NŠ a Primárek, vedoucí MSD a SD).

Sobota 13. dubna Konference Primárek

15:00–17:00, kongresové centrum

Výroční 'konference' pro děti z Primárek. Pod vedením kůlového předsednictva Primárek.
Koná se v Kongresovém centru Praha, v sálu hned vedle hlavního sálu, kde bude probíhat konference kůlu.

Sobota 13. dubna Zasedání pro dospělé členy Církve

17:30–19:30, kongresové centrum

Toto zasedání je určeno pro dospělé členy Církve.

Neděle 14. dubna Všeobecné zasedání

10:00–12:00, kongresové centrum

Určeno pro všechny členy s rodinami a přátele Církve.


Těšíme se na vás, přátelé!

Jan Pohořelický, president kůlu
Michal Hanzal, první rádce
Ondřej Dítě,  druhý rádce