Konference kůlu Praha

Motto konference:
Kde víra, naděje a pravá láska převládnou a Svatí nebudou se bát, tam čistí v srdci rozkvetou a dům Páně bude stát.

Chrám
„Přišel Pán a přebýval s lidem svým, a oni přebývali ve spravedlivosti.“ (Drahocenná perla, Mojžíš 7:16)

Drahé sestry, drazí bratři, milé děti, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se uskuteční 16. a 17. dubna 2022.

Konferenci bude předsedat starší Thomas Hänni, sedmdesátník – územní autorita ze Španělska.

Buďte prosím na svých místech vždy 15 minut před začátkem daného zasedání. Mějte prosím na paměti, že usazení při takovém počtu účastníků trvá déle než na běžném nedělním shromáždění.

V sobotu odpoledne bude v Praze od 14:30 do 19:30 zajištěn samostatný program pro mladé muže a mladé ženy. A pro děti se od 15:00 do 19:30 uskuteční konference Primárek (viz pozvánka zde), aby se rodiče mohli společně účastnit sobotních zasedání.

Středisko kůlu: Milady Horákové 85/95, Praha 7
Palác Žofín: Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1


Program:

Sobota 16. dubna Zasedání pro vedoucí kněžství a úředníky a úřednice

15:30–17:00, středisko kůlu

Určeno pro všechny kůlové vedoucí, pro biskupstva, předsednictva odboček a vedoucí skupin, předsednictva kvor starších, předsednictva Pomocného sdružení, Mladých žen, Primárek a Nedělní školy, vedoucí misií, vedoucí chrámové práce a rodinné historie; včetně referentů a tajemníků a tajemnic.

Sobota 16. dubna Večerní zasedání pro dospělé členy Církve

17:30–19:30, středisko kůlu

Program pro mládež a pro děti bude zajištěn, viz výše.

Sobota 16. dubna Fireside pro mládež a mladé svobodné dospělé

19:45–20:15, středisko kůlu

Setkání se starším Hännim určené všem mladým mužům a ženám od 14 do 18 let a všem svobodným dospělým členům a přátelům Církve ve věku 18 až 30 let.

Neděle 17. dubna Všeobecné zasedání

10:00–12:00, palác Žofín

Určeno pro všechny členy s rodinami a přátele Církve.

V paláci Žofín bude k dispozici ozvučený salonek vedle hlavního sálu.

Parkování přímo u paláce Žofín na Slovanském ostrově bude kvůli omezenému počtu míst umožněno pouze předem nahlášeným vozům, které povezou handicapované osoby, osoby se ztíženou pohyblivostí nebo malé děti s kočárky. RZ (SPZ) vozu je potřeba nahlásit do 8. dubna 2022 u biskupstva/předsednictva odbočky. Ostatním doporučujeme parkovat mimo centrum Prahy a přijet k paláci Žofín metrem (stanice Národní třída) nebo tramvají či autobusem (stanice Národní divadlo).

Rodinám či jednotlivcům zdaleka, kteří budou chtít v Praze či v okolí přenocovat ze soboty na neděli, nabízíme příspěvek na ubytování až do výše 300 Kč za osobu. Spojte se prosím s tajemníkem kůlu, bratrem Šnajdarem.


Všichni jsou srdečně vítáni.

Rádi Vás uvidíme.

Martin Pilka, president kůlu
Michal Hanzal, první rádce
Roman Čadeni, druhý rádce