Konference kůlu Praha

Motto konference:
Čas na změnu srdce

Ježíš Kristus klepe na dveře
„Nebo takto dí ten důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje ducha ponížených, obživuje také srdce skroušených.“ (Izaiáš 57:15)

Drahé sestry, drazí bratři, milé děti, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se uskuteční 17. a 18. dubna 2021 a budeme ji sledovat živě přes internet ve svých domovech.

Starší Matthieu Bennasar, sedmdesátník – územní autorita z Francie
Starší Matthieu Bennasar

 

 

 

Konferenci bude předsedat starší Matthieu Bennasar, sedmdesátník – územní autorita z Francie.

 

 

 

Během všech zasedání bude na Zoomu zajištěno tlumočení. Po kliknutí na tlačítko Interpretation si budete moci zvolit buď český, nebo anglický kanál.

Prosíme, připojte se na Zoom vždy alespoň 10 minut před začátkem zasedání.

Během zasedání budou mít všichni připojení účastníci automaticky ztlumené mikrofony.

Pokud budete chtít, můžete si kdykoli zapnout webkameru – moc rádi vás uvidíme.


Program:

Sobota 17. dubna Zasedání pro vedoucí kněžství a úředníky a úřednice

15:30–17:00, živě přes Zoom

Určeno pro všechny kůlové vedoucí, pro biskupstva, předsednictva odboček a vedoucí skupin, předsednictva kvor starších, předsednictva Pomocného sdružení, Mladých žen, Primárek a Nedělní školy, vedoucí misií, vedoucí chrámové práce a rodinné historie; včetně referentů a tajemníků a tajemnic.

Odkaz obdrží vedoucí e-mailem.

Sobota 17. dubna Večerní zasedání pro dospělé členy Církve

17:30–19:30, živě přes Zoom

Meeting ID: 95708944889. Heslo: 1929

Neděle 18. dubna Všeobecné zasedání

10:00–12:00, živě přes Zoom

Meeting ID: 95708944889. Heslo: 1929

Určeno pro všechny členy s rodinami a přátele Církve.

Všichni jsou srdečně vítáni.


Rádi Vás uvidíme.

Martin Pilka, president kůlu
Michal Hanzal, první rádce
Roman Čadeni, druhý rádce