Jarní konference kůlu Praha – co očekávat a jak se připravit?

Ježíš Kristus klepe na dveře.

Letošní jarní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 bude přenášet živě přes internet, a to již během nadcházejícího víkendu 17. a 18. dubna 2021.

Dvakrát do roka, zpravidla na jaře a na podzim, pořádá kůl konferenci, na které promlouvají k věřícím místní vedoucí. Hlavním účelem kůlové konference je posilnit víru a svědectví členů. Kůlové konference a jejich termíny jsou stanovovány presidentem Kvora Dvanácti apoštolů. Ve většině částí světa předsedá jedné konferenci sedmdesátník – územní autorita nebo generální autorita a druhé president kůlu. Na jedné z konferencí se každý rok také vyjadřuje podpora generálním, územním a kůlovým autoritám a úředníkům. Na konferencích kůlu se běžně osobně scházejí členové a přátelé z celého kůlu, což v případě České republiky znamená z celé země. Letošní jarní konference kůlu Praha se však kvůli pandemii covidu-19 bude přenášet přes internet.

Motto této konference zní: „Čas na změnu srdce“. Konferenci bude předsedat starší Matthieu Bennasar, sedmdesátník – územní autorita. Na rozdíl od běžných nedělních shromáždění, která lze během pandemie zhlédnout na kanálu YouTube a jsou předtočená, bude konference kůlu přenášena živě přes Zoom. Jako obvykle se v sobotu uskuteční školení vedoucích kněžství a dalších organizací a následně večerní zasedání, které je určené pro dospělé členy Církve. V neděli proběhne hlavní všeobecné zasedání určené pro všechny členy, rodiny, misionáře a přátele Církve. Během nedělního zasedání konference bude také vyjádřena podpora generálním, územním a kůlovým autoritám a úředníkům a úřednicím Církve. Součástí všech zasedání budou i hudební vystoupení. Věřící se tak mohou těšit na rozmanitost řečníků a hostů. Celý program, včetně odkazu na živý přenos konference naleznete zde.

Připravit se na hlubší prožitek z konference je možné různými způsoby – půstem a modlitbou za všechny řečníky i všechny ty, kteří konferenci zajišťují, přípravou otázek týkajících se osobních situací a výzev, studiem písem, poselstvími celosvětových i místních vedoucích, například zde, nebo poselstvími z nedávno vysílané celosvětové generální konference Církve. Na konferenci kůlu je možné se připravit podobně jako na konferenci generální.

Mnozí členové také slouží svým bližním tím, že pomáhají zprostředkovat samotný přenos. Někteří se účastní konference přes telefon s těmi, kteří sledují přenos přes internet. Konferenci tak může sledovat mnohem širší publikum, než tomu bylo v minulosti, což považují Svatí v České republice i ze zahraničí za velké požehnání.


Kůl je organizační jednotka velikostí odpovídající katolické diecézi. Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou organizovány do geografických oblastí a členové navštěvují bohoslužby v blízkosti svého domova. Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly (viz Izaiáš 54:2) Každý kůl se skládá z několika menších kongregací, které se nazývají sbory nebo odbočky. V Kůlu Praha Česká republika se nachází 14 jednotek, z toho 7 sborů, 5 odboček a 2 skupiny.