Jak se připravit na kůlové zasvěcující shromáždění

21. a 22. listopadu 2020

Ježíš Kristus

Obvykle se na jaře a na podzim koná konference kůlu. Na této konferenci se sejdou členové a přátelé z celého kůlu, společně vyjádří podporu kůlovým vedoucím, dozví se, kteří bratři se připravili na přijetí vyššího Melchisedechova kněžství, a další novinky.

O víkendu 21. a 22. listopadu nás ale čeká kůlové zasvěcující shromáždění. Z důvodu pandemie covidu-19 byla jarní kůlová konference zrušena a tu podzimní nahradí kůlové zasvěcující shromáždění. Průběh má podobný, jen bude probíhat virtuálně. I když se podzimní kůlová konference také obvykle jen přenáší do sborů a odboček, tentokrát budeme kůlové zasvěcující shromáždění sledovat z domova v mnohem užší společnosti. Dokonce ani řečníci se nebudou stahovat do Prahy či Brna. Videa budou předtočená.

 

Jak se na tuto po všech stránkách neobvyklou událost připravit?

Většina oslovených se shodla na tom, že se ještě připravovat nezačala. Soustředili se na práci, školu, rodinu, život… (Tak se neděste, pokud mezi ně také patříte).

De Vriesovi jsou česko-nizozemská rodina s malými dětmi. Jako spousta jiných takových rodin si pochvalují, že nemusí s dětmi nikam cestovat (do nejbližší kaple to mají 45 minut), ale samozřejmě jim bude chybět setkání s přáteli.

Tento přenos bude možné pustit v českém nebo i anglickém jazyce, přičemž v případě řečníka mluvícího opačným jazykem bude jeho proslov tlumočen do zvoleného jazyka. De Vriesovi plánují sledovat přenos v angličtině a jsou rádi, že to díky on-line přenosu a šikovným tlumočníkům půjde i bez sluchátek.

Maminka Zuzka říká: „My jsme rádi za každý přenos. I když nemáme očekávání, vždycky v proslovech najdeme něco, co jsme potřebovali slyšet… Jen já mám paměť jako cedník, takže většinou zapomenu, co to bylo, a pamatuji si jen ten dobrý pocit.“ Jinými slovy Zuzka radí: připravte si papír a tužku. (Samozřejmě pokud vám děti a okolnosti umožňují zapisování.)

Stejnou radu má i starší Estes. Kromě toho doporučuje připravit si konkrétní otázky a modlit se o to, abychom na ně během kůlového zasvěcujícího shromáždění obdrželi odpovědi. Podle něj se příprava na kůlové zasvěcující shromáždění příliš neliší od příprav třeba na generální konferenci.

Na otázku, co od kůlového zasvěcujícího shromáždění očekává on jako misionář, odpověděl: „Rád bych dostal nějakou inspiraci, jak mohou členové a misionáři v této době lépe spolupracovat.“

Dalšími možnostmi přípravy může být:

  • půst
  • modlitba za kůlové vedoucí a všechny řečníky, a aby nevypadla elektřina nebo neselhala technika
  • studium písem
  • zhlédnutí poselství předsednictva kůlu a následování výzvy presidenta Pilky
  • v případě řečníků samozřejmě příprava proslovů

Sice si nemusíme zajišťovat dopravu, ale musíme si zajistit internetové připojení, fungující technologii, společnost. Můžeme ke sledování přizvat přátele a členy rodiny, ať již budou sledovat s námi doma, nebo zvlášť, a ujistit se, že máme odkazy. V den D se s dostatečným předstihem připojit, naslouchat preludiu a soustředit se na Ducha, kterého naštěstí můžeme pocítit dokonce i přes internet.

 

Pokud vás zajímá, co přesně kůlové zasvěcující shromáždění je a jak se liší od kůlové konference, přečtěte si článek zde.

Kompletní pozvánku na kůlové zasvěcující shromáždění naleznete zde.