Dopis územního předsednictva – plán území pro rok 2016

Dopis územního předsednictva – plán území pro rok 2016

Bratři a sestry,

vyjadřujeme vděčnost za vše, co děláte pro to, abyste budovali Boží království v území Evropa.

V uplynulém roce jsme byli svědky požehnání, která přicházejí, když se soustředíme na tyto tři jednoduché cíle:

1. Přiveďte přítele;
2. Staňte se duchovně a časně soběstačnými; a
3. Najděte některého svého předka.

Přiveďte přítele
Staňte se duchovně a časně soběstačnými
Najděte některého svého předka.

Byli jsme inspirováni k tomu, abychom tyto výzvy ponechali základem našeho plánu území i v roce 2016. Stejně tak bychom rádi zdůraznili důležitost zachovávání sabatu. Spolu s Izaiášem prohlašujeme, že sabat je radostí.

Vyzýváme vás, abyste si pomocí odkazu na této stránce stáhli Plán území Evropa na rok 2016. Jde zde také uveden odkaz na krátké video o tom, jak nás tyto cíle mohou efektivně přivést ke Kristu. S modlitbou si prosím tento plán projděte, stanovte si cíle pro sebe a pro svou rodinu a pak pojďte spolu s námi pracovat na uskutečňování Pánovy vize pro Jeho děti v Evropě.

Přejeme si, aby všichni přišli ke Kristu. Svědčíme o tom, že když budeme v životě uplatňovat tyto priority, naše víra vzroste a my budeme požehnáni hlubšími pocity pokoje a bezpečí. Kéž se společně snažíme těchto cílů dosáhnout, a tím do roku 2020 zdvojnásobit počet aktivních členů Církve.

Děkujeme vám za vaši úžasnou službu a oddanost Pánu.

Předsednictvo území Evropa

Odkazy:

Plán území pro rok 2016 - Video
Plán území Evropa pro rok 2016 (PDF)