Celosvětové zasvěcující shromáždění Pomocného sdružení | 2024

Oslavujme ženy na tomto celosvětovém zasvěcujícím shromáždění Pomocného sdružení. President Russell M. Nelson a členky Generálního předsednictva Pomocného sdružení promluví během tohoto celosvětového zasvěcujícího shromáždění Pomocného sdružení k ženám.