Aktuální informace o plánu území Evropa

Aktuální informace o plánu území Evropa

Poselství územních vedoucích

Kearon_P_200x250.jpg

Starší Patrick Kearon, Velká Británie
Předsednictvo území Evropa


Předsednictvo území Evropa

V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku. Je to tedy dobrý okamžik na to, abychom se zeptali sami sebe, jak se nám daří tyto tři priority naplňovat.

area-plan-pass-along-card-ces_612x460.jpg

Výzva ‚přiveďte přítele‘ má znít jako něco, co je pro nás přirozené. Představujeme si, že máme přátele, kteří jdou s námi někam na procházku nebo na zmrzlinu nebo s námi přijdou na shromáždění svátosti, když máme proslov. Mnozí pozvali své přátele na film ‚Meet the Mormons‘. Naši přátelé poznají, že při těchto příležitostech pociťují něco výjimečného, a mohou začít přemýšlet, proč tomu tak je.

‚přiveďte přítele‘

Výzva ‚staňte se duchovně a časně soběstačnými‘ se týká toho, že pokud duchovně nestojíme pevně na svých nohou, smetou nás až příliš snadno bouře života. Každodenní modlitba a studium písem jsou základem duchovní soběstačnosti. Požehnání přicházejí okamžitě, podobně jako když se každý měsíc postíme, dáváme štědré postní oběti a platíme poctivý desátek. Časná soběstačnost nám pomáhá pociťovat větší sebejistotu díky tomu, že získáme vzdělání a staneme se použitelnějšími v zaměstnání.

‚staňte se duchovně a časně soběstačnými‘

Výzva ‚najděte některého svého předka‘ nám rovněž přinese neobyčejné světlo a požehnání, zatímco nacházíme ty, kteří odešli před námi, a vykonáváme za ně posvátné obřady. Když podnikáme patřičné kroky k tomu, abychom spojili své rodinné příslušníky v různých generacích, žasneme nad tím, co se odehrává v našem životě. Jsme svědky toho, jak se na nás vylévají prorocká zaslíbení ochrany, vedení a radosti.

‚najděte některého svého předka‘

Pokud jste tyto tři výše uvedené výzvy dosud nevyzkoušeli, není ještě pozdě. Můžete začít hned teď. Budete zanedlouho svědky toho, jaký dopad budou mít tyto tři jednoduché výzvy na vás a na ty, kteří jsou kolem vás.

Proč toto děláme? Především z toho důvodu, že si náš Otec v nebi, který nás sem poslal, přeje, abychom se k Němu vrátili. Z věčného hlediska se to podobá tomu, jako kdybychom jen odešli na jeden den do školy. Bůh si přeje, abychom se k němu v pořádku vrátili, a přeje si, abychom mezitím, co jsme pryč, byli šťastní. A právě tyto kroky nám přinesou pokoj a štěstí a zároveň nám umožní pomoci druhým, aby se také mohli vrátit domů.