Aktualizováno: Konání shromáždění členů Církve bylo po celém světě dočasně pozastaveno

Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost

budova kostela

První Předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozeslalo členům Církve po celém světě 12. března 2020 následující dopis.

Drazí bratři a sestry,

jak jsme přislíbili ve svém dopise z 11. března 2020, nadále sledujeme vývoj situace v souvislosti s nákazou COVID-19, která se šíří po celém světě. Zvážili jsme rady místních církevních vedoucích, představitelů státní správy a zdravotnických odborníků a požádali jsme o vedení v těchto záležitostech Pána. Nyní vydáváme následující aktualizované pokyny.

S okamžitou platností se až do odvolání na celém světě dočasně pozastavuje konání veškerých shromáždění členů Církve. K těmto shromážděním se řadí:

  • Konference kůlu, konference vedoucích a další velká shromáždění
  • Veškeré veřejné bohoslužby, včetně shromáždění svátosti
  • Činnosti a akce na úrovni odboček, sborů a kůlů

Tam, kde to bude možné, prosím pokračujte v nezbytných setkáváních vedoucích prostřednictvím techniky. Konkrétní dotazy lze směřovat na místní vedoucí kněžství. Budou poskytnuty i další pokyny ohledně jiných záležitostí.

Biskupové se mají poradit se svým presidentem kůlu, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost.

Povzbuzujeme členy v úsilí, které vyvíjejí v oblasti pastýřské služby, aby pečovali jeden o druhého. Máme se řídit příkladem Spasitele a žehnat druhým a pozvedat je.

V těchto nejistých časech vydáváme svědectví o tom, že Pán nás miluje. Bude Vám žehnat, abyste nacházeli radost, zatímco budete ze všech sil usilovat o to, abyste za všech okolností žili v souladu s evangeliem Ježíše Krista.

S pozdravem

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů