Zasvěcující shromáždění pro mládež v území Evropa-střed s presidentem Stevenem J. Lundem a presidentem Janem E. Newmanem

Generální president Mladých mužů Steven J. Lund a president Jan E. Newman, rádce v generálním předsednictvu Nedělní školy, s potěšením promluví k evropské mládeži z města Zoetermeer v Nizozemsku.

Datum: 5. listopadu 2023 v 18:00.

Česky

General Young Men President Steven J. Lund and President Jan E. Newman, Counselor in the General Sunday School Presidency, are pleased to address the European youth from Zoetermeer, Netherlands.

Date: 5 November 2023, at 6PM.

English