Zrušení nedělních shromáždění s osobní účastí od 11. 10. 2020

Nedělní shromáždění

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemické situace v naší zemi a na základě přijatých vládních opatření učinili vedoucí Církve v ČR následující rozhodnutí.

Počínaje již touto nedělí je zrušeno nedělní shromáždění s osobní účastí ve všech našich sborech, odbočkách a skupinách – a to prozatím na tři následující neděle, tj. 11. 10, 18. 10. a 25. 10. O listopadových shromážděních bude rozhodnuto později, v závislosti na vývoji situace a na vládních opatřeních platných v té době.

Vedoucí požádali členy, aby si tuto neděli 11. října připravili své vlastní nedělní shromáždění doma, včetně možnosti vykonání obřadu svátosti v domově členů.

Na neděli 18. 10. a 25. 10. plánují vedoucí připravit internetové přenosy kůlového shromáždění, podobné těm jarním. O přípravu předtočeného vysílání bude požádán vždy konkrétní sbor či odbočka. Veškeré informace, včetně odkazu na YouTube, budou zveřejněny na webových stránkách www.CirkevJeziseKrista.org v části Následující události. 

Rozhodnutí a pokyny byly rozeslány elektronicky všem členům Církve v naší zemi. Předsednictvo kůlu, což je organizační jednotka velikostí odpovídající katolické diecézi, se rozloučilo se členy s výzvou i povzbuzením:

„Na závěr bychom vás rádi vyzvali a povzbudili k tomu, abyste jakožto zodpovědní členové a členky Pánovy Církve s poslušností dodržovali všechna vládní i církevní opatření a doporučení, a chránili tak sebe i druhé okolo vás. Ostatně právě k takovéto poslušnosti a zodpovědnému přístupu jsme byli vyzváni i na generální konferenci minulý týden.

Spolu s prorokem a apoštoly, kteří k nám promlouvali minulý týden, vám i my svědčíme o tom, že Pán si je vědom aktuální situace ve světě, v naší zemi, v našem kůlu i v našich rodinách a v srdcích každého z nás. Miluje nás, podporuje nás a kráčí s námi. Slibujeme vám, že budete-li i vy kráčet s Ním, zvládnete současné období nejen přečkat, ale také hodnotně prožít a využít ku prospěchu vás i druhých.   

Modlíme se za vás, přátelé, a spolu s vedoucími ve vašem sboru, odbočce či skupině jsme tu pro vás!“