Ženám Církve byla vzdána pocta

Ženám Církve byla vzdána pocta
SALT LAKE CITY —

V březnu byla ženám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnována zvláštní pozornost na církevních internetových stránkách a sociálních sítích v rámci měsíce žen v národní historii. Oddělení církevní historie na svých internetových stránkách přinášelo zajímavosti o ženách z historie Církve v rámci svého cyklu Obrázky z historie Církve na každý den. Obrázky a krátké příběhy jsou dostupné rovněž na Facebooku a na Twitteru.

V nedávném příspěvku se psalo: „Amy Brown Lymanová sloužila jako generální presidentka Pomocného sdružení v letech 1940 až 1945. Belle Spaffordová vedla Pomocné sdružení v letech 1945 až 1974. Obě zásadní měrou ovlivnily to, jak Církev v dnešní době uskutečňuje své dílo.“

Cyklus Ženy víry, který čerpá z historie Církve, rovněž zdůrazňuje příběhy sester, které díky své službě zanechaly odkaz budoucím generacím. Jeden nedávno publikovaný článek přináší příběh Mabel Jones Gabbottové, která během své dlouholeté práce pro církevní časopisy napsala mnoho článků a básní. Je rovněž autorkou textu 16 písní pro Primárky a čtyř církevních náboženských písní.

V úterý 17. března 2015 uplynulo 173 let od zrodu Pomocného sdružení. Generální předsednictvo Pomocného sdružení se nad tímto výročím a nad účelem této ženské organizace, která po celém světě zastupuje téměř 7 milionů žen, zamýšlelo v článku, který nedávno vyšel v novinách Church News.

Sestra Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, a další vedoucí Církve své myšlenky na téma žen v historii Církve sdílejí na Facebooku. Jak si jistě dokážete představit, jsou mnohé dny, kdy pociťuji tíhu svého povolání. V takových obdobích čerpám sílu od oněch nezlomných žen, které sloužily přede mnou, včetně výjimečné Emmy Smithové. (Emma Smithová byla manželkou Josepha Smitha, prvního proroka Církve.)  Velmi obdivuji její sílu a inspiruje mě její neustálá nesobecká služba, oddanost a svědectví. Kdo je zdrojem inspirace pro vás? ‪#‎ldswomen

Sister Linda S. Reevesová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu Pomocného sdružení, na své facebookové stránce vypráví příběh o krabičce s potřebami na šití, rodinné památce, která patřila její prababičce. Po smrti své maminky jsem mezi jejími věcmi objevila velký poklad – malou krabičku s potřebami na šití, v níž byl vložen vzkaz, který jí napsal můj dědeček Harry Andrew Welsch, syn Anny. Stojí na něm: „Milá Barbaro, tuto krabičku s potřebami na šití jsem poslal své mamince z Francie v roce 1918 jako dárek k Vánocům. Než zemřela, požádala mě, abych ji předal tobě. Nechej si ji napořád jako památku na mou maminku. Měla tě moc ráda. – tatínek“ Jsem velmi vděčná za příklad, který moje prababička dala jakožto učednice Krista mojí mamince. O tři generace později se na základě toho, jak byly moje maminka i prababička Anna Willi Welschová oddané Pánu, dostává požehnání a inspirace i mně. Kdo je zdrojem inspirace pro vás? ‪#‎LDSwomen

Sestra Bonnie Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, na svou facebookovou stránku napsala něco o jedné ze svých hrdinek, jedné z bývalých generálních presidentek Mladých žen a básnířce Ruth May Foxové. Jednou z mých oblíbených písní, kterou zároveň napsala jedna z mých hrdinek, Ruth May Foxová, je „Carry on“ [„Kráčej dál“]. Sestra Foxová byla třetí generální presidentka Mladých žen, matka 12 dětí, básnířka a sufražetka. Jejím heslem bylo: „Království Boží, nebo nic.“ Líbí se mi postoj, který zastávala! Která žena ovlivnila váš život? ‪#‎LDSWomen

Na některých národních internetových stránkách církevního zpravodajského portálu Mormon Newsroom byly rovněž uveřejněny reportáže z oslav Mezinárodního dne žen, které se 8. března 2015 konaly po celém světě. V Dominikánské republice Pomocné sdružení uspořádalo setkání 1 250 žen u příležitosti oslav na počest místních vládních představitelek. Na kanadských internetových stránkách zpravodajského portálu Newsroom byl uveřejněnčlánek o Pomocném sdružení. Portál Newsroom v Austrálii rovněž zveřejnil příběh o Pomocném sdružení. Psalo se v něm: „Mormonské ženy patří do jedné z největších organizací žen na světě.“

V sobotu 28. března 2015 se v Konferenčním centru v Salt Lake City shromáždily ženy a dívky ve věku 8 a více let, aby se zúčastnily generálního zasedání žen, prvního zasedání 185. výroční generální konference.

Chcete-li se připojit k diskusi o ženách v Církvi, sledujte na sociálních sítích hashtagy #LDSWomen, #LDSHistory a #ShareGoodness.