Z historie sboru Praha a skupiny Kladno

Radovan Čaněk
Patriarcha kůlu, člen sboru Praha

Na chodbě kaple sboru Praha je nalepen strom, na nějž členové přilepují jablíčka, na která zapisují jména svých předků, pro které vykonali obřady v chrámu. Pod stromem je citát od presidenta Howarda W. Huntera: „Právě v chrámu se věci pozemské spojují s věcmi nebeskými.“
Na chodbě kaple sboru Praha je nalepen strom, na nějž členové přilepují jablíčka, na která zapisují jména svých předků, pro které vykonali obřady v chrámu. Pod stromem je citát od presidenta Howarda W. Huntera: „Právě v chrámu se věci pozemské spojují s věcmi nebeskými.“

Poté, co byla činnost Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v roce 1950 zakázána, se členové v Praze začali znovu scházet na nedělních shromážděních až v polovině 70. let minulého století. Nejprve se scházeli v různých bytech členů Církve, později již jen v bytě manželů Jiřího a Olgy Šnederflerových. Bratr Šnederfler byl tehdy presidentem Československého okrsku Praha.

Velká změna v životě odbočky Praha nastala po sametové revoluci. Byla znovu otevřena Československá misie Praha. 30. června 1990 přijel do Prahy president misie Richard W. Winder s manželkou Barbarou. Dva misionáři sloužící v Praze se stali součástí odbočky Praha. Nedělní shromáždění se již nekonala v bytech, ale v pronajatých prostorách.

Další změnou bylo dokončení rekonstrukce budovy, kterou Církev zakoupila na Špejcharu u stanice metra Hradčanská. V neděli 31. července 1994 budovu zasvětil president C. Max Caldwell z předsednictva území. Ve svém proslovu mluvil o hodnotě této budovy – ptal se, jakou hodnotu má místo, kde se předávají svědectví, kde můžeme zpívat písně Bohu, kde děti mohou poznávat, že jsou děti Boží, kde můžeme slyšet slova Proroka Josepha Smitha a kde můžeme být poučováni z písem.

Po zasvěcovací modlitbě jsme zpívali jako závěrečnou píseň Píseň nadšení, v současném zpěvníku se nazývá Duch Boží. Do deníku jsem si tehdy zapsal, že to byl mohutný chorál. Měl jsem pocit, že s námi zpívá ještě sbor andělů.

Do historie odbočky Praha se samozřejmě zapsal také 15. květen 2016, kdy byl zorganizován Kůl Praha Česká republika a současně s tím se z odbočky Praha stal sbor Praha. Prvním biskupem se stal bratr Jaroslav Řezanka.

Služba biskupa ani presidenta odbočky není snadná. To dvojnásob platí o sboru Praha, který se hodně liší od všech sborů a odboček v našem kůlu. Kromě toho, že je největší, liší se i složením členů. Pocházejí z mnoha různých zemí a mluví různými jazyky. V neděli na shromáždění se vždy objeví nové tváře. Můžeme si klást otázky – je to nový člen našeho sboru, který se přistěhoval, nebo návštěvník, nebo nový zájemce, nebo bývalý misionář? A jakou řečí mluví?

Shromáždění svátosti se tlumočí do angličtiny, i veškerá výuka je dostupná jak v češtině, tak v angličtině.

V rámci sboru Praha byla nedávno založena skupina v Kladně, kde se členové a zájemci z Kladna a okolí scházejí 1. a 3. neděli v měsíci. Skupina je menší verzí odbočky či sboru, která se zakládá tam, kde je reálný předpoklad dalšího růstu časem vedoucího ke vzniku nové samostatné, nezávislé odbočky.

Když jsme se s mou manželkou Maruškou v roce 1995 přestěhovali do Prahy, sloužil zde jako asistent misijního presidenta Brysona misionář – starší Patrick Šedivý. V té době nás ani nenapadlo, že o 20 let později bude naším biskupem. Než jsem se přestěhoval do Prahy, bydlel jsem ve Vrchlabí. V roce 1994 tam sloužila jako misionářka sestra Allyse Nielsen. Protože starší Šedivý a sestra Nielsen, když byli uvolněni jako misionáři na plný úvazek, neměli pocit, že tím jejich služba pro lidi a členy v České republice skončila, často se sem, už jako manželé, vraceli. Nyní jsou oni a některé jejich děti členy sboru Praha.

Jejich oddaná a obětavá služba inspiruje nejen členy našeho sboru, ale i ostatní.

Část členů sboru Praha v roce 2017
Část členů sboru Praha v roce 2017