Významné vedoucí Církve z řad žen navštívily Evropu

Významné vedoucí Církve z řad žen navštívily Evropu

FRANKFURT — Sestra Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, což je organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů určená ženám, a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, což je církevní program určený dívkám ve věku 12 až 18 let, cestovaly od 16. do 25. října po Evropě. Navštívily mnoho kongregací a jednotlivců ve Spojeném království, Belgii, Itálii, Švýcarsku, Německu a Francii. Doprovázel je starší Patrick Kearon, president církevního správního celku území Evropa, a jeho první rádce, staršího Paul V. Johnson.

Jednou z nejvýznamnějších událostí během jejich návštěvy byla účast na slavnostním předávání Evropského ocenění za podporu rodinných hodnot v Bruselu. 19. října toto Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot pro za rok 2015 získal Svaz evropských katolických sdružení na podporu rodiny (FAFCE). Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot vyjadřuje uznání jednotlivcům a organizacím, jejichž spolupráce s institucemi Evropské unie a působení na ně má v rámci evropské společnosti významný vliv na rodinný život.

Linda K. Burtonová vystudovala učitelství pro základní školy na Utažské univerzitě v Salt Lake City a provdala se za Craiga P. Burtona. Mají šest dětí a 19 vnoučat.

Bonnie L. Oscarsonová studovala komerční umění na Univerzitě Brighama Younga a ke studiu se vrátila po 35 letech, aby získala bakalářský titul v oblasti britské a americké literatury. Provdala se za Paula Oscarsona. Jsou rodiči sedmi dětí a mají 24 vnoučat.