Vysílání mormonské generální konference určené milionům mění životy jednotlivců

Vysílání mormonské generální konference určené milionům mění životy jednotlivců

5. a 6. dubna proběhne živé vysílání generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které je určeno milionům lidí z celého světa. I přes svůj značný dosah připravuje generální konference příznivce a věrné členy na to, aby dokázali čelit každodenním výzvám v životě, na individuální úrovni.

Zdroj útěchy

To byl i případ Svaté posledních dnů Clarissy Hoyleové, která pochází z Velké Británie a které se v roce 2012 narodilo páté dítě. S její novorozenou holčičkou však nebylo něco v pořádku. Hladký průběh těhotenství ničím nenaznačoval, že její dcera Lilly bude muset strávit čtyři týdny v nemocnici na jednotce intenzivní péče nebo že jí bude nakonec stanovena diagnóza vzácné chromozomální poruchy.

„Lilly má opravdu vzácnou diagnózu,“ uvedla sestra Hoyleová. „Moc se o ní neví. Netušili jsme, jak to ovlivní náš život, ani jak dlouhý život má před sebou, a měli jsme z toho velké obavy.“ V dubnu roku 2012, dva měsíce poté, co se narodila její dcera, si spolu s manželem a dětmi pustili vysílání generální konference.

„Díváme se na generální konferenci, abychom pro svůj život získali rady a vedení, abychom obdrželi aktuální zjevení a pokyny a abychom získali sílu,“ řekla sestra Hoyleová. Tentokrát ji však proslov Ronalda A. Rasbanda, jednoho z předsedajících vedoucích Církve, zasáhl jedinečným osobním způsobem. „Starší Rasband ve svém proslovu hovořil o tom, že jeho vnukovi byla rovněž diagnostikována chromozomální porucha,“ uvedla. „Bylo to s naprostou přesností určeno mně samotné a týkalo se to všeho, čím jsme procházeli. Pamatuji si, jak v jednom okamžiku řekl, že máme důvěřovat v Pána, a v tom mi to došlo. Pomyslela jsem si: ‚To je pravda, musím jen důvěřovat v Pána a všechno dobře dopadne.‘ Bylo to pro mě velkou útěchou.“

Poselství víry

Mysl Svatého posledních dnů Davida Jansena [jméno bylo změněno] z Nizozemí velmi tížily pochybnosti. Přestože byl aktivním členem a vedoucím ve svém místním kůlu (což je obdoba farnosti), dovedly ho těžkosti, které zažil, k tomu, že začal zpochybňovat to, v co věřil, i svou důvěru v Boha. Už nechodil na shromáždění tak často a nakonec přestal chodit úplně.

„Myslel jsem si, že já sám vím všechno nejlíp,“ řekl bratr Jansen. „Chtěl jsem přestat chodit na shromáždění – už navždy.“ Když bratr Jansen čelil na své duchovní cestě hluboké nejistotě, obrátil svou pozornost ke generální konferenci a zaposlouchal se do slov Dietera F. Uchtdorfa, druhého rádce v Prvním předsednictvu Církve.

„Díval jsem se na konferenci doma se svou rodinou, když president Uchtdorf pronesl ona mocná slova: ‚Zpochybněte své pochybnosti, než zpochybníte svou víru,‘“ uvedl bratr Jansen. „Opravdu se mi vryla do srdce. Uvědomil jsem si, že jsem zahodil vše, co jsem měl – své duchovní poklady – kvůli myšlence, že vím všechno lépe než Bůh. V tom okamžiku jsem se rozhodl, že se změním.“

Základ priorit

Na přístup k organizaci času a využívání zdrojů Svatého posledních dnů Charlese Defranchiho má vliv konferenční proslov nazvaný „Dobré, lepší, nejlepší“ Dallina H. Oakse, člena druhého nejvyššího řídícího orgánu Církve. Tento specialista v oblasti obchodu, který se narodil v Kamerunu, pracuje pro Ministerstvo obchodu na Velvyslanectví Spojených států v Paříži a specializuje se na úsek informačních technologií. Před téměř dvěma lety byl bratr Defranchi vybrán, aby se stal vedoucím týmu pro globální informační a komunikační technologie; v této funkci nyní vede a motivuje 130 členný mezinárodní tým.

„Tento proslov z generální konference používám, kdykoli chci povzbudit své kolegy k tomu, aby vytvořili nějaké nové paradigma v rámci služeb, jež poskytují americkým společnostem podnikajícím v oblasti špičkových technologií, které se na ně obracejí s žádostí o podporu při exportu,“ uvedl bratr Defranchi. „Nezmiňuji přitom staršího Oakse nebo Církev, ale používám některé myšlenky, které tento proslov obsahuje, abych jim ukázal, že nikoho nepodvádějí, když své úsilí zaměřují na společnosti, které mohou nejvíce profitovat z peněz daňových poplatníků, když bereme v úvahu omezené vládní zdroje.“

Bratr Defranchi poznamenal, že díky tomuto přístupu mohli jeho kolegové pracovat na zajímavých projektech, které mohou americké ekonomice vynést větší zisk. Podle bratra Defranchiho zasahují výhody promyšleného stanovování priorit rovněž do jeho osobního života.

„V životě je spousta dobrých věcí, ale člověk si nemůže dovolit podniknout všechno, co je dobré,“ řekl bratr Defranchi. „Starší Oaks tuto myšlenku rozvinul – hovořil o tom, že se máme vždy zaměřovat na to, co je nejlepší, a nikoli pouze na to, co je dobré nebo lepší, protože jen tak se nám podaří získat to nejlepší ze svého života, ze vztahů, z času a ze služby v Církvi.“

Generální konference 2014

184. zasedání výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se bude konat 5. a 6. dubna v 10:00 a v 14:00 amerického horského času (18:00 a 22:00 středoevropského času). V České republice budou členové a přátelé Církve sledovat generální konferenci ze záznamu o víkendu 12.–13. dubna.

Generální konference se koná každý rok v dubnu a v říjnu a skládá se z pěti dvouhodinových shromáždění v průběhu dvou dnů. Během těchto konferencí se vedoucí Církve vyjadřují k různým duchovním tématům, přičemž se obracejí jak na Svaté posledních dnů, tak na zástupce vlády, náboženských a veřejně prospěšných organizací a další hosty. 

Živé vysílání bude k dispozici na adrese conference.lds.org.