Frankfurt nad Mohanem, Německo

Virtuální prohlídky na téma církevní historie jsou posilou pro věřící na celém světě

Díky tlumočníkům je možné navštívit vzdálená historicky významná místa

Virtuální prohlídky týkající se církevní historie „oživují dějiny,“ řekla Sybille Ravn-Winchová. Na začátku letošního roku byla požádána, aby pro členy sboru v Německu, jehož je členkou, tlumočila z angličtiny do němčiny živou prohlídku Posvátného háje. Přestože většina historicky významných míst Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nabízí virtuální prohlídky v angličtině a v několika dalších jazycích, členové a přátelé Církve po celém světě mají díky tlumočníkům z jejich vlastní země možnost se těchto prohlídek zúčastnit, i když by k tomu jinak neměli příležitost.

Posvátný háj se nachází v Palmyře v americkém státě New York. Toto místo je pro Svaté posledních dnů významné proto, že se tam v roce 1820 zjevili Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus mladému Josephu Smithovi ml. a zahájili tak znovuzřízení Církve Ježíše Krista světu.    

Korija e Shenjtë ndodhet në rrethinat në veri të Nju Jorkut.
Posvátný háj se nachází na severu státu New York.

„Na zemi ještě ležel sníh a průvodci, kteří se s námi vydali na cestu, nám umožnili vnímat prostředí, jako bychom tam skutečně byli,“ řekla Sybille.  „Cesta od domu do Posvátného háje byla poměrně dlouhá a pomohla nám lépe pochopit, jaké úsilí musel Joseph Smith vynaložit, aby našel místo v ústraní, kde se mohl pomodlit.“

Pandemie podnítila církevní historicky významná místa k tomu, aby začala nabízet virtuální prohlídky. Lidé po celém světě si začali zvykat na setkávání prostřednictvím on-line platforem, a proto bylo vynaloženo značné úsilí na to, aby virtuální prohlídky mohly nabízet hodnotné zážitky. Průvodci strukturují prohlídky tak, aby tlumočníci mohli přeložit vždy několik vět najednou. Telefony, kamery a technologie prošly modernizací, tak aby se kvalita virtuálního zážitku zvýšila. Často je i prostor pro otázky, což umožňuje přizpůsobit prohlídky osobním potřebám jejich účastníků.

„Okamžitě jsme si uvědomili, že musíme našim misionářům při naplňování jejich poslání pomoci,“ řekl Brad Allen, president historicky významného místa Mormonského batalionu. „Bylo úžasné sledovat, jak předávají příběh Mormonského batalionu a to, co znamenal pro rozšíření Spojených států a Církve, celosvětovému publiku.“

Historicky významné místo Mormonského batalionu v San Diegu se pro prohlídky s osobní účastí uzavřelo 14. března 2020. Během následujících 14 měsíců poskytli misionáři bezmála 3 800 virtuálních prohlídek pro zhruba 40 000 návštěvníků ze 70 zemí světa, včetně 22 evropských zemí.

Batalioni Mormon në San Diego
Mormonský batalion v San Diegu

„Mnozí ze členů Mormonského batalionu byli Svatí posledních dnů z Evropy,“ řekl Brad Allen, president historicky významného místa Mormonského batalionu. „Byli to pionýři Církve, věrní a oddaní, a přinášeli oběti pro budování Sionu.“

Další virtuální prohlídka, které by se Sybille ráda zúčastnila, je prohlídka Historického Nauvoo, které se nachází v západní části státu Illinois ve Spojených státech. Město Nauvoo vybudovali první Svatí posledních dnů na březích řeky Mississippi a v letech 1839–1846 sloužilo jako ústředí Církve.

Sestra Marilyn Berg Rizleyová slouží se svým manželem, presidentem Stephenem Rizleym, který řídí církevní historicky významné místo Historické Nauvoo. Řekla, že prohlídky s osobní účastí i virtuální prohlídky jsou přínosným doplňkem pro členy Církve, kteří v loňském roce každý týden studovali Nauku a smlouvy a ranou historie Církve v rámci studijních osnov Pojď, následuj mne pro rok 2021.  

Navuja Historike
Historické Nauvoo

„Rádi se setkáváme s členy z celého světa a dělíme se s nimi o bohatou historii Církve zde v Nauvoo,“ řekla sestra Rizleyová. „Tato místa byla zachována a zrekonstruována, aby posílila víru našich členů. Jsou živoucím svědectvím těch, kteří pro založení Církve tolik obětovali. Z jejich hrdinství můžeme všichni čerpat sílu, jež i nám pomůže zvládat těžké úkoly.“

Podělila se také o několik tipů pro ty, kteří zařizují virtuální prohlídku spjatou s církevní historií a plánují při tom využít tlumočníka z vlastní země. 1) Najděte někoho, kdo mluví anglicky, a přihlaste ho s vaší skupinou. 2) Na začátku prohlídky upozorněte misionáře, že budete využívat tlumočníka, a oni mu přiřadí funkci spolupořadatele schůzky (co-host), aby měl přístup k mikrofonu. 3) Ujistěte se, že prohlídka je zarezervována ve správném časovém pásmu pro vaši zemi. Prohlídky pro virtuální účastníky z celého světa je často možné uspořádat i mimo pracovní dobu. 

President Allen řekl, že účastníci virtuálních prohlídek „mohou očekávat, že se jejich láska k evangeliu posílí a že budou schopni více ocenit to, co první Svatí posledních dnů udělali pro to, aby připravili cestu nám v dnešní době“.

„Díky těmto prohlídkám se církevní historie stává skutečnější a věrohodnější pro nové i dlouhodobé členy Církve,“ řekla Sybille. „Je to úžasný příklad budování víry pro nás všechny.“

Církevní historicky významná místa budou nadále nabízet virtuální prohlídky pro jednotlivce, rodiny a skupiny i poté, co budou obnoveny prohlídky s osobní účastí. Je možné zarezervovat si prohlídku těchto historicky významných míst: Joseph Smith’s birthplace [rodiště Josepha Smitha], the Sacred Grove [Posvátný háj], Hill Cumorah [Pahorek Kumora], the Book of Mormon publication site [místo vydání Knihy Mormonovy], the Priesthood Restoration Site [místo znovuzřízení kněžství], the Whitmer Farm [Farma Whitmerových], Historic Kirtland [Historický Kirtland], the Independence Visitors’ Centre [Návštěvnické středisko v Independence]Liberty Jail [žalář v Liberty ], the St. George Tabernacle [Tabernacle v St. George], the Mormon Battalion Center at San Diego [Středisko Mormonského batalionu v San Diegu] a the Mormon Trail Center at Winter Quarters [Památník mormonské stezky ve Winter Quarters]. Rezervace prohlídek je nyní možná z jednoho místa na církevních stránkách – https://www.churchofjesuschrist.org/learn/historic-sites/virtual-tours-by-location?lang=eng