Víra evropských Svatých

Víra evropských Svatých

Poselství vedoucích území


Starší José A. Teixeira, Portugal
President území Evropa

Teixeira-Jose-A_200x250.jpg


President území Evropa

Víra v Pána Ježíše Krista se projevuje skrze naše rozhodnutí – zvláště tehdy, když čelíme protivenství.  Díky tomu, že se věrní Svatí v Evropě drží železné tyče, sklízejí ovoce slíbené Pánem a stávají se duchovně a časně soběstačnějšími.

Moldávie

Moldávie

Sergej a Mariana našli znovuzřízené evangelium, když jim oběma bylo 19 let.  Poté, co Sergej získal magisterský titul ve studiu práv a Mariana sloužila na misii, se Covaliovi rozhodli usadit v Moldávii, ačkoli většina mladých členů emigrovala do jiných zemí.  Žijí z jeho platu, „takže se náš domov může zaměřovat na evangelium a může být bezpečným místem, kde matka učí tomu, jak podle evangelia žít.

Bylo obtížné mít v rodině jen jednoho živitele, ale poté, co jsme vyzkoušeli svou víru, Bůh nám požehnal dostatkem pro naše potřeby.

Moji kolegové v práci vědí, že v neděli nepracuji.  Ve věku 28 let jsem vedl moldavskou kancelář zahraniční právnické firmy. To bylo pro mě nečekané, protože jsem odjel na misii hned po studiích.  Měl jsem obavy, že za dva roky zapomenu to, co jsem studoval, a že mě nikdo nezaměstná.  Ale ve věku 28 let jsem poznal, že Pán mi to splatil desetinásobně.  Byl jsem nejmladším právníkem v zemi, který vedl zahraniční právnickou firmu.  Nyní, ve věku 30 let, považuji za požehnání, že mohu tuto funkci zastávat.“

Česká republika

Česká republika

Václav a Martina Šindýlkovi vstoupili do Církve krátce před pádem socialismu jako novomanželé. Zakusili zkoušky i požehnání při výchově pěti dětí v zemi, kde mnoha lidem stačí mít děti jen dvě. Václav říká: „Evangelium je to nejlepší, co bychom svým dětem mohli dát. Ve společnosti, kde je zapotřebí dvou pracujících rodičů, abyste finančně přežili, si ceníme věčných vztahů. Čas strávený s rodinou je priorita, a tak jsem se rozhodl pracovat blíž domovu, i když za menší plat.  Manželka je doma a buduje silná rodinná pouta.  Jako plátci plného desátku jsme vždy měli dostatek.  Naše aktivita v Církvi motivuje naše děti k tomu, aby chodili na shromáždění.  Ale tím opravdovým klíčem k náboženské prosperitě jsou pravidelné návštěvy chrámu.  Duch se nás tam dotýká, abychom byli jeden k druhému laskavější a láskyplnější.“  Tři jejich děti již sloužily nebo nyní slouží na misii.

Island

Island

Osmnáctiletá Karolina Gudnasonová z Islandu se připravuje na misii. V den ukončení studií ve škole se vyhnula tradici napít se alkoholu tím, že odmítla nabídky svých přátel.  „Bez alkoholu přeci není žádná zábava,“ kárali jí. „I když někteří mé důvody nechápali, měla jsem také možnost vydat svědectví těm, kteří naslouchali.“  Karolina má svědectví o tom, že „odvaha, nikoli kompromis“, jak řekl president Monson, přináší misionářské příležitosti.

Itálie

Itálie

Bratr Angelo Melone, kterému lékaři diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlin, s neochvějnou vírou odcházel během léčby každou neděli z nemocnice, aby se mohl zúčastnit shromáždění. A skrze svou víru byl Angelo uzdraven. Příklad jeho odvahy zapůsobil na jednoho mladého zájemce, aby vstoupil do Církve.

Později byl bratr Melone inspirován k tomu, aby připravil svou rodinu na zemětřesení, které postihlo město L’Aquila.  6. dubna 2009 byl jejich dům nacházející se několik málo kilometrů od epicentra zničen.  Jeho rodina, s dokumenty a se základními potřebami, tomuto zničení unikla. Večer před zemětřesením stálo na jeho parkovacím místě jiné auto, a tak své auto zaparkoval o kus dál.  Ono jiné auto bylo zcela zničeno, zatímco jejich karavanu se nic nestalo.  Společně se třemi dalšími členskými rodinami v něm přespávali, zatímco čekali na zachránce z Církve.

Jeho 7letá dcera nakreslila obrázek jejich zničeného domu: … „Dům Melonových – zničený zemětřesením.“  On ji ale ujistil: „Domov Melonových je postaven na skále evangelia a nebude nikdy zničen.“  To jí dodalo naději a přineslo úsměv na tvář.

Toto je jen několik málo svědectví věrných Svatých v území Evropa.  Svědčím vám o tom, že když zůstaneme věrní, budeme moci nacházet radost i uprostřed životních těžkostí.