Ve Vatikánu proběhne světová mezináboženská diskuse o manželství

Ve Vatikánu proběhne světová mezináboženská diskuse o manželství

Jedním z náboženských představitelů, kteří promluví ke shromáždění, bude i president Henry B. Eyring.

SALT LAKE CITY –

Náboženští představitelé a odborníci zastupující 14 tradičních náboženství ze 23 zemí se setkají během tohoto měsíce ve Vatikánu na historickém shromáždění, které pořádá katolická církev a na němž se bude diskutovat o tom, jak se muži a ženy v manželství vzájemně doplňují. Toto bylo oznámeno v tiskové zprávě, kterou dnes Vatikán vydal.

Na úvod shromáždění, jež Vatikán označuje za „kolokvium“, vystoupí papež František. Na programu tohoto akademického sněmu budou prezentace a „osobní svědectví“ osobností z řad náboženských představitelů a odborníků. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů zde bude zastupovat President Henry B. Eyring z Prvního předsednictva, který ke shromáždění promluví 18. listopadu. Doprovázet ho bude starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti apoštolů a biskup Gérald Caussé z Předsedajícího biskupstva.

Na setkání bude také v premiéře uvedeno šest krátkých filmů o mužích a ženách z celého světa a o jejich manželstvích. V každém filmu se objeví mnoho rozhovorů s lidmi mladými i starými, svobodnými i těmi, kteří už sňatek uzavřeli, s ženami i muži a s laiky i kněžími z mnoha kultur, kontinentů a náboženství. Témata se budou pohybovat od krásy svazku mezi mužem a ženou přes ztrátu důvěry v trvalost a neměnnost manželství až ke kulturním a ekonomickým překážkám, jež mají za následek úpadek manželství.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes ohledně své účasti na vatikánském kolokviu vydala toto prohlášení:

„V této době, kdy na celém světě dochází k rychlému úpadku morálních hodnot a tradiční rodinná struktura a vztahy čelí mnoha tlakům, se s potěšením připojujeme ke katolické církvi, dalším křesťanským denominacím a ostatním světovým náboženstvím, abychom se pevně postavili za posvátnost manželství mezi mužem a ženou a vyjádřili jasně své stanovisko.“

Více informací o tomto kolokviu najdete na adrese http://www.humanum.it/en/index.html.(anglicky)

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytne další informace o své účasti na tomto kolokviu na adrese MormonNewsroom.org(anglicky).