V Albánii byl zorganizován první kůl Církve

V Albánii byl zorganizován první kůl Církve

Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů žijící v malé a mladé demokratické zemi Albánii, která se nachází na balkánském poloostrově, je náboženství ústředním bodem jejich každodenního života. Náboženská svoboda, která v zemi od pádu komunismu vzkvétá, umožňuje věřícím praktikovat svou víru tak, jak si přejí; a ve společnosti, která je zhruba ze sedmdesáti procent tvořena sunnitskými muslimy, z dvaceti procent řeckými ortodoxními křesťany a z deseti procent římskými katolíky, tato víra soustavně roste.

Církevní vedoucí, starší Dallin H. Oaks a Hans B. Ringger, navštívili Albánii v roce 1991, aby navázali vztahy s místní vládou, a v únoru 1992 přivítali albánští vládní představitelé dva misionářské manželské páry Svatých posledních dnů, které přijely do země sloužit na humanitární misii. V červnu téhož roku sem byli přeřazeni čtyři mladí misionáři na plný úvazek z jiných evropských misií, aby zde začali učit evangeliu Ježíše Krista, a v červenci byl pokřtěn první albánský obrácený – Blendi Kokona. Dnes, o více než 20 let později, žije v Albánii 2 300 členů. 9. března 2014 byl v hlavním městě Tiraně zorganizován první kůl – geografické uskupení několika místních kongregací, kterému předsedají vysvěcení vedoucí. Presidentem kůlu byl povolán Medlir Mema a jeho prvním rádcem je Sparti Kashari a druhým rádcem Olsi Agalliu.

V předvečer nedělního zorganizování kůlu se v tiranském hotelu Tirana International Hotel zúčastnilo přes 400 členů Církve, přátel a hostů kulturní oslavy.  Vzhledem k tomu, že 8. březen je Den matek, přijali všichni přítomní s radostí hold vzdaný matkám v podobě vystoupení tenora Juljana Gjordeshiho, který s církevním pěveckým sborem zpíval duchovní náboženské písně a jako hlavní píseň zazpívali národní hymnu.  Mezi řečníky byli starší Patrick Kearon, rádce v předsednictvu církevního území Evropa, a president Andrew Ford, president Albánské misie. Na shromáždění byli přítomni také představitelé vlády z Ministerstva sociálních věcí a Ministerstva kultury a vzdělávání a rovněž další místní i celostátní představitelé a celebrity.  Všichni se společně účastnili oslav v duchu radosti a služby.    

Služba druhým je charakteristickým rysem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a v Albánii poskytlo pomoc potřebným mnoho úspěšných humanitárních projektů. V lednu tohoto roku bylo nemocnici Matky Terezy v Tiraně poskytnuto velmi potřebné vybavení pro zlepšení zraku spolu se školením ohledně toho, k čemu a jak toto zařízení používat. Porodnickému oddělení nemocnice Matky Terezy byla rovněž darována důležitá část ultrazvuku, díky níž budou moci nastávající matky získávat lepší péči. 

V prosinci 2013 byly darovány pomůcky, vybavení a skříňky zdravotnickému zařízení v Qukes, které slouží obyvatelům tohoto městečka a dvanácti sousedících vesniček, kteří žijí daleko od jakékoli nemocnice.  Během tohoto měsíce byly rovněž mnoha rodinám v horské oblasti na severu Albánie poskytnuty přikrývky a oblečení. Kromě toho obdrželo díky spolupráci Církve a Albánské nadace pro práva postižených přes 500 pacientů nový invalidní vozík.  Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, známí také jako mormoni, se snaží naplňovat albánské národní motto: „pro hosty jsou dveře vždy otevřeny“ a stále slouží a s radostí vítají každého, kdo se k nim chce přidat.