Urychlujme práci na spasení pomoci různých technologií

Urychlujme práci na spasení pomoci různých technologií.

Zpráva územního vedení

DrydenRA_200x250.jpg

Starší Robert A. Dryden
Územní sedmdesátník


Územní sedmdesátník

Před několika lety jeden vedoucí kněžství v mém domovském kůlu prohlásil: „Tolik času věnujeme vyhledávání zájemců, a přitom bychom měli využívat technologie, které by jim pomohly přijít k nám.“ Když nyní slyším, jak nás apoštolové a proroci povzbuzují, abychom ke sdílení evangelia využívali internet, uvědomuji si, jak důležitá to byla slova. V červnu 2013 president Monson řekl: „Nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili ... [a] pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k Němu. Připravil pro nás prostředky, díky nimž se můžeme dělit o evangelium mnoha různými způsoby, a pokud budeme jednat s vírou v to, že dokážeme nést Jeho dílo kupředu, bude nám v této práci pomáhat.“ 

Na generální konferenci v dubnu 2014 nás k využívání technologií povzbudil starší Ridd z generálního předsednictva Mladých mužů. Řekl: „Božským účelem technologií je urychlit práci na spasení. Pán od vás očekává, že budete tyto úžasné nástroje používat k tomu, abyste posunuli Jeho dílo na vyšší úroveň a dělili se o evangelium tak, jak se o tom mojí generaci ani nesnilo. Zatímco předchozí generace měly vliv na své sousedství a obec, vy máte díky internetu a sociálním sítím moc dosáhnout za hranice a ovlivnit celý svět.“ 

Po celé Evropě vidíme, jak členové využívají různé technologie k tomu, aby pomohli urychlit tuto práci. Například vysoká rada kůlu Canterbury v Anglii rozeslala církevní video „Because of Him“ 180 přátelům, kteří nejsou členy Církve, a vybídla je, aby se o toto video podělili s dalšími lidmi. 

Naomi ze Švýcarska pozvala pomocí sociálních sítí přátele a příbuzné, kteří nejsou členy Církve, na shromáždění, kde se loučila před odjezdem na misii. Díky tomuto pozvání přišlo na shromáždění více než 80 lidí, z nichž 40 tam bylo vůbec poprvé! 

I mnoho dalších členů využívá sociální sítě k tomu, aby přirozeným a laskavým způsobem zvali přátele a příbuzné, kteří nejsou členy Církve, na shromáždění před svým odjezdem na misii nebo po návratu z ní, na křty, večírky ve sboru, požehnání dětí, generální konference a další církevní akce. 

Tyto příklady jsou pouze začátkem. Každá naše snaha a úsilí hlásat evangelium utvrzuje svědectví a posiluje Církev. Jak se dnes můžete zapojit do sdílení evangelia na internetu? Je to snazší a příjemnější, než byste si mohli myslet. Zde je několik tipů: 

Na Facebooku, Twitteru, Google+ a YouTube můžete dát „like“ několika oficiálním církevním stránkám, jako je Church Facebook Page, The Mormon Channel, Mormon.org, Mormon Messages, LDS Youth atd., nebo na ně můžete uvést odkaz.

 Na sociálních sítích můžete sdílet citát, obrázek nebo video z těchto církevních stránek, které vás oslovilo, s komentářem, proč se vám líbilo. Při veškerých svých činnostech na internetu buďte čestní a buďte sami sebou. Jak řekl starší Ballard: „Díky novým elektronickým nástrojům můžete podpořit Pánovo dílo tím, že se zapojíte do neustále probíhající diskuse o církvi.“

Jděte na stránky Mormon.org a na stránce http://www.mormon.org/create si vytvořte svůj vlastní profil a pak ho sdílejte s přáteli, odkaz na něj připojte ke svému e-mailovému podpisu, zveřejněte ho na sociálních sítích atd. 

V rámci přípravy na měsíc výzev v prosinci si všímejte toho, kteří vaši přátelé, jež nejsou členy Církve, vám dávají „like“ nebo pozitivně komentují nějaký váš duchovně nebo na rodinu zaměřený příspěvek na sociálních sítích. Modlete se, abyste poznali, které z těchto přátel byste mohli pozvat, aby s vámi šli na shromáždění. 

Mnoho dalších námětů můžete nalézt na stránkách lds.org, když do vyhledávání zadáte „sharing the gospel online“. Pokud s realizací těchto námětů budete potřebovat pomoc, požádejte někoho z mladých nebo mladých dospělých ve vašem sboru. 

Evangelium a poznání Spasitele přináší těm, kteří ho přijmou, velký klid a radost; je to něco, o co se máme podělit s celým světem. 

Se sestrou Drydenovou jsme se nedávno povídali o evangeliu s jedním skvělým mužem. Velmi nás mrzelo, že dosud neslyšel ani jeden název, který se používá pro označení naší Církve. Technologie je skutečně nástroj, který musíme využívat efektivněji, abychom byli poslušni Pánova příkazu vynést Jeho Církev „z mrákoty a z temnoty“. Kéž nám Bůh žehná při naší snaze otevírat druhým srdce a projevovat o ně zájem při sdílení evangelia.