Tři země, tři nové církevní internetové zpravodajské portály

Tři země, tři nové církevní internetové zpravodajské portály

V České republice, Polsku a Rumunsku budou nyní mít ti, kteří hledají informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, poprvé možnost obrátit se na internetové stránky, které byly zřízeny právě pro ně. V půlce června budou spuštěny tři nové webové stránky s názvem Zpravodajský portál, které se přidají k již existujícím 72 portálům, jež jsou dostupné po celém světě a jež byly vytvořeny vždy pro potřeby konkrétní země nebo oblasti. Oddělení veřejných záležitostí území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zahajuje provoz těchto stránek, aby bylo jejich prostřednictvím v daných zemích lépe schopno komunikovat se sdělovacími prostředky, názorovými vedoucími a širokou veřejností. 

James McConkie, president misie v České republice, podotkl, že „napomáhat veřejnosti k tomu, aby získala správné povědomí o tom, kdo jsme z pohledu lidského i z hlediska víry, je zcela zásadním předpokladem pro růst a stabilitu Církve v České republice“. Právě na to se v každém ohledu zaměřují připravované stránky Zpravodajského portálu – pomáhají druhým lépe porozumět Církvi Ježíše Krista.    

Nová správkyně internetového Zpravodajského portálu pro Rumunsko, Izabela Geambasuová, se nemůže dočkat, až je bude moci začít řídit.  Obzvláště ji těší, jak je příhodné mít takové stránky přímo v rumunštině. I když je mezinárodní portál Mormon Newsroom skvělým zdrojem informací, tak pro lidi, kteří nemluví anglicky, může být složité se v něm orientovat. „Nyní budou moci prostřednictvím vlastního Zpravodajského portálu nalézt odpovědi na své otázky přímo ve své mateřštině,“ říká Izabela.

Tyto nové stránky jsou obzvláště uživatelsky přívětivé, a to nejen proto, že jsou vytvořeny v jazyce dané země. Ti, kteří tyto nové internetové stránky navštíví, si povšimnou toho, že je Církev přeměnila v podstatě na dialog – na rozhovor mezi ní a veřejností. To je zřejmé z jejich nové sekce „Blog“, kde čtenář nalezne prostor pro komentáře, ale i ze skutečnosti, že stránky obsahují kontaktní informace pro případ, že čtenář bude mít jakoukoli otázku, na niž se mu nepodaří najít odpověď v jiných sekcích portálu. Nalézt odpověď na otázku je však na těchto stránkách snadné díky tomu, že se hodně obsahového materiálu vyskytuje na hlavní stránce, a také díky sekci Témata a informace, která je sestavena podle rozličných témat. Uživatelé těchto stránek budou mít rovněž přístup k nové multimediální sekci, v níž jsou shromážděny fotografie a video a audio materiály, které jsou k dispozici sdělovacím prostředkům, bloggerům i široké veřejnosti.

Kromě informací týkajících se církevních nauk a náboženských zvyklostí „zde sdělovací prostředky i ostatní zájemci naleznou aktuální informace o místních a mezinárodních náboženských a společenských aktivitách Církve a o službě, kterou poskytuje“, říká Robert Magnuski, národní ředitel pro styk s veřejností v Polsku. Díky těmto lokalizovaným internetovým stránkám bude pro sdělovací prostředky a širokou veřejnost mnohem jednodušší zjistit, čeho se Církev snaží dosáhnout přímo v jejich zemi.

Podoba těchto tří internetových portálů se řídí standardizovaným mezinárodním církevním portálem Mormon Newsroom