Náměty z evangelia

Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.
Vděčnost nám umožňuje vidět, jak nás v životě vede ruka Boží; posiluje naši vůli dodržovat Jeho přikázání. Svou vůli uvádíme do souladu s vůlí našeho Otce.