Náměty z evangelia

Může být církev jednotná, a přitom rozmanitá? Dnes je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů mnohem barevnější a rozmanitější než kdy před tím.
Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.
Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.
Vděčnost nám umožňuje vidět, jak nás v životě vede ruka Boží; posiluje naši vůli dodržovat Jeho přikázání. Svou vůli uvádíme do souladu s vůlí našeho Otce.