Náměty z evangelia

Jedním z největších skutků projevení lásky je to, když uděláme něco pro někoho, kdo to pro sebe nemůže udělat sám.
Všichni lidé jsou správci země a mají s vděčností používat to, co jim Bůh poskytuje, vyvarovat se ničení života a plýtvání zdroji a užívat bohatství země k péči o chudé a potřebné.
Vždy na jaře a na podzim se pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů koná šest zasedání, při kterých získávají rady a pokyny od církevních vedoucích.
Může být církev jednotná, a přitom rozmanitá? Dnes je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů mnohem barevnější a rozmanitější než kdy před tím.
Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.
Velmi důležitou součástí naší víry je snaha dosáhnout soběstačnosti, duchovní i časné.
Vděčnost nám umožňuje vidět, jak nás v životě vede ruka Boží; posiluje naši vůli dodržovat Jeho přikázání. Svou vůli uvádíme do souladu s vůlí našeho Otce.