Náměty z evangelia

Den v životě misionáře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Latter-day Saints from all around the world gather together twice a year to hear their leaders speak at general conference. Learn more about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saint general conference and how it can bless your life.
Zjistěte, jaký názor mají rodiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na kvalitně strávený čas s rodinou.
Členové Církve Ježíše Krista jakožto křesťané věří, že Ježíš Kristus učil o pokání. Zjistěte, proč věří, že pokání může přinášet pokoj, naději a radost.
Neděle je dnem, na který se těšíme. V tento výjimečný den posilujeme svůj vztah s Bohem a se Spasitelem tím, že chodíme na shromáždění a přijímáme svátost.
Náboženství Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů učí, že modlitba je jednou z možností, jak se přiblížit Bohu. Zjistěte, čemu členové Církve věří ohledně modlitby.
Kniha Mormonova pojednává o Boží lásce ke všem Jeho dětem, ať jsou kdekoli. Získejte více informací o roli Knihy Mormonovy v historii Církve a zjistěte, jak může požehnat vašemu životu i v dnešní době.
Přemýšleli jste někdy, čemu Svatí posledních dnů opravdu věří ohledně manželství a rodiny? Získejte více informací o dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ a o učení Církve Ježíše Krista ohledně manželství a rodiny.
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Spasitel světa. Zjistěte více o Jeho životě, působení a božském poslání.
Jedním z největších skutků projevení lásky je to, když uděláme něco pro někoho, kdo to pro sebe nemůže udělat sám.
Všichni lidé jsou správci země a mají s vděčností používat to, co jim Bůh poskytuje, vyvarovat se ničení života a plýtvání zdroji a užívat bohatství země k péči o chudé a potřebné.
Vždy na jaře a na podzim se pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů koná šest zasedání, při kterých získávají rady a pokyny od církevních vedoucích.