Náměty z evangelia

Bez ohledu na to, jakým bouřím čelíte. Bez ohledu na živly, vítr a kohokoli či cokoli, co se proti vám spiklo. Není třeba se bát. Náš milující Otec v nebi nám poskytuje bezpečný přístav.
Zjistěte více o znovuzřízení Kristovy Církve
Kniha Mormonova obsahuje slova mnoha proroků, včetně proroka jménem Nefi. Zjistěte, jak vám Nefiovy spisy mohou požehnat i v dnešní době.
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že věčné manželství a rodina jsou nezbytnou součástí Božího plánu pro Jeho děti. Zjistěte, jak posilovat manželství skrze víru v Ježíše Krista.
Svatí posledních dnů věří, že Nauka a smlouvy je posvátná kniha písma určená pro dnešní dobu. Zjistěte, čemu ohledně Nauky a smluv věří.
Pohled na to, jak rychle Církev ve světě roste
Den v životě misionáře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Latter-day Saints from all around the world gather together twice a year to hear their leaders speak at general conference. Learn more about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saint general conference and how it can bless your life.
Zjistěte, jaký názor mají rodiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na kvalitně strávený čas s rodinou.
Členové Církve Ježíše Krista jakožto křesťané věří, že Ježíš Kristus učil o pokání. Zjistěte, proč věří, že pokání může přinášet pokoj, naději a radost.
Členové Církve SPD neboli mormoni nepraktikují polygamii již více než 100 let. Poznejte pravdu ohledně mormonů a polygamie.
Neděle je dnem, na který se těšíme. V tento výjimečný den posilujeme svůj vztah s Bohem a se Spasitelem tím, že chodíme na shromáždění a přijímáme svátost.