Náměty z evangelia

Víra v Krista nám dává radost, naději a důvěru a také „sílu, která nás bude podporovat ve všech důležitých momentech našeho života“ .
Zjistěte, jak vypadají nedělní bohoslužby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Brigham Young byl druhým prorokem a presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Získejte další informace o životě a díle jednoho z nejpracovitějších a nejpodnikavějších Američanů 19. století.
Bez ohledu na to, jakým bouřím čelíte. Bez ohledu na živly, vítr a kohokoli či cokoli, co se proti vám spiklo. Není třeba se bát. Náš milující Otec v nebi nám poskytuje bezpečný přístav.
Zjistěte více o znovuzřízení Kristovy Církve
Kniha Mormonova obsahuje slova mnoha proroků, včetně proroka jménem Nefi. Zjistěte, jak vám Nefiovy spisy mohou požehnat i v dnešní době.
Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že věčné manželství a rodina jsou nezbytnou součástí Božího plánu pro Jeho děti. Zjistěte, jak posilovat manželství skrze víru v Ježíše Krista.
Svatí posledních dnů věří, že Nauka a smlouvy je posvátná kniha písma určená pro dnešní dobu. Zjistěte, čemu ohledně Nauky a smluv věří.
Pohled na to, jak rychle Církev ve světě roste
Den v životě misionáře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Latter-day Saints from all around the world gather together twice a year to hear their leaders speak at general conference. Learn more about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saint general conference and how it can bless your life.
Zjistěte, jaký názor mají rodiny Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na kvalitně strávený čas s rodinou.