Novinky a události

Dr. Ella Smith Simmonsová, místopředsedkyně Generální konference Církve adventistů sedmého dne, promluvila 12. února 2015 na Universitě Brighama Younga v rámci série přednášek na téma Víra, rodina a společnost o důležitosti vzdělání ve spravedlivé společnosti.
Ženy a dívky starší osmi let se zúčastní generálního shromáždění žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Konferenčním centru v Salt Lake City, které se uskuteční v sobotu 27. září 2014.
První dáma Albánie, Odeta Nishaniová, se v pátek, 19. září 2014, setkala ve sborovém domě Církve v Durres s vedoucími Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
V Albánii byl zorganizován první kůl Církve Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů žijící v malé a mladé demokratické z
První předsednictvo Církve oznámilo, že počínaje rokem 2014 se bude každých šest měsíců konat generální shromáždění žen, které nahradí dřívější shromáždění Mladých žen a Pomocného sdružení.