Novinky a události

Ve světle nedávných událostí sdílel Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na svých účtech v sociálních médiích následující zprávu.
V neděli 15. 3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu.
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)
Zveme vás na nedělní velikonoční shromáždění on-line. I v době, kdy se nemůžeme setkávat osobně, můžeme zůstat spojeni v Kristu a díky novodobým technologiím Krista společně uctívat. Přidejte se k nám. V neděli v 10:00.
Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost
Konec června 2019 se blíží a s ním i konec tříleté misijní služby presidenta Pohořelického a jeho manželky. Novým misijním presidentem byl povolán Jacob G. Gehring, který bude sloužit po boku své manželky Tiny. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám Gehringovy představíme.
24. 7. 1929 bylo Československo zasvěceno pro hlásání evangelia, čímž byla založena Československá misie Církve a Církev začala v této zemi oficiálně působit.
Dolaďuje se: Církev aktualizuje pokyny pro zasílání příspěvků do nového zpěvníku náboženských písní a zpěvníku pro děti
Kdo jsou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů? Kde se scházejí a jak vypadá jejich bohoslužba? Jakou roli v jejich životě hraje Ježíš Kristus? Proč je pro ně tak důležitá rodina? Získejte odpovědi: Zastavte se u nás během Dne otevřených dveří a poznejte nás.
Pohled na to, jak rychle Církev ve světě roste
„Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku.“
V březnu byla ženám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnována zvláštní pozornost na církevních internetových stránkách a sociálních sítích v rámci měsíce žen v národní historii.