Novinky a události

  Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost
  Konec června 2019 se blíží a s ním i konec tříleté misijní služby presidenta Pohořelického a jeho manželky. Novým misijním presidentem byl povolán Jacob G. Gehring, který bude sloužit po boku své manželky Tiny. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám Gehringovy představíme.
  24. 7. 1929 bylo Československo zasvěceno pro hlásání evangelia, čímž byla založena Československá misie Církve a Církev začala v této zemi oficiálně působit.
  Dolaďuje se: Církev aktualizuje pokyny pro zasílání příspěvků do nového zpěvníku náboženských písní a zpěvníku pro děti
  Kdo jsou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů? Kde se scházejí a jak vypadá jejich bohoslužba? Jakou roli v jejich životě hraje Ježíš Kristus? Proč je pro ně tak důležitá rodina? Získejte odpovědi: Zastavte se u nás během Dne otevřených dveří a poznejte nás.
  Pohled na to, jak rychle Církev ve světě roste
  „Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku.“
  V březnu byla ženám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnována zvláštní pozornost na církevních internetových stránkách a sociálních sítích v rámci měsíce žen v národní historii.
  Dr. Ella Smith Simmonsová, místopředsedkyně Generální konference Církve adventistů sedmého dne, promluvila 12. února 2015 na Universitě Brighama Younga v rámci série přednášek na téma Víra, rodina a společnost o důležitosti vzdělání ve spravedlivé společnosti.
  Ženy a dívky starší osmi let se zúčastní generálního shromáždění žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Konferenčním centru v Salt Lake City, které se uskuteční v sobotu 27. září 2014.
  První dáma Albánie, Odeta Nishaniová, se v pátek, 19. září 2014, setkala ve sborovém domě Církve v Durres s vedoucími Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
  V Albánii byl zorganizován první kůl Církve Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů žijící v malé a mladé demokratické z