Novinky a události

Zveme vás na nedělní shromáždění on-line. Připojte se k nám.
Počínaje již touto nedělí je zrušeno nedělní shromáždění s osobní účastí ve všech našich sborech, odbočkách a skupinách.
Přijměte budoucnost s vírou a usilujte o to, abyste navzdory bouřlivým časům duchovně vzkvétali. Toto bylo obsahem několika klíčových poselství, o která se podělil president Církve Russell M. Nelson na její 190. pololetní konferenci 3.–4. října 2020.
Závěrečné vysílání pořadu Nastupující generace Evropy 2020 určeného mládeži a mladým dospělým z celé Evropy.
Církevní internetové stránky uvádějí zdroje a materiály, jež poskytují informace a podporu jednotlivcům a rodinám.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Obnovení shromáždění s osobní účastí bude probíhat ve dvou fázích.
„Na písni ,Kde nebeské a pozemské k sobě blízko máʻ se mi líbí, že jasně propojuje nás, chrám a Krista,“ říká Samuel Petchey.
Vedoucí Církve oznámili, že zasedání budou vysílána jako obvykle, ale nebudou přístupná veřejnosti pro osobní účast v Salt Lake City.
Ve světle nedávných událostí sdílel Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na svých účtech v sociálních médiích následující zprávu.
V neděli 15. 3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu.
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)