Novinky a události

Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Obnovení shromáždění s osobní účastí bude probíhat ve dvou fázích.
Zveme vás na nedělní shromáždění on-line. Připojte se k nám.
„Na písni ,Kde nebeské a pozemské k sobě blízko máʻ se mi líbí, že jasně propojuje nás, chrám a Krista,“ říká Samuel Petchey.
Vedoucí Církve oznámili, že zasedání budou vysílána jako obvykle, ale nebudou přístupná veřejnosti pro osobní účast v Salt Lake City.
V neděli 15. 3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu.
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)
Zveme vás na nedělní velikonoční shromáždění on-line. I v době, kdy se nemůžeme setkávat osobně, můžeme zůstat spojeni v Kristu a díky novodobým technologiím Krista společně uctívat. Přidejte se k nám. V neděli v 10:00.
Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost
Konec června 2019 se blíží a s ním i konec tříleté misijní služby presidenta Pohořelického a jeho manželky. Novým misijním presidentem byl povolán Jacob G. Gehring, který bude sloužit po boku své manželky Tiny. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám Gehringovy představíme.
24. 7. 1929 bylo Československo zasvěceno pro hlásání evangelia, čímž byla založena Československá misie Církve a Církev začala v této zemi oficiálně působit.
Dolaďuje se: Církev aktualizuje pokyny pro zasílání příspěvků do nového zpěvníku náboženských písní a zpěvníku pro děti