Novinky a události

Zveme vás na nedělní shromáždění on-line. Připojte se k nám.
Kvůli pokračujícím obavám ohledně veřejného zdraví po celém světě První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo, že generální konference v dubnu 2021 proběhne pouze ve virtuální podobě.
O víkendu 21. a 22. listopadu nás čeká kůlové zasvěcující shromáždění. Jak se na tuto po všech stránkách neobvyklou událost připravit?
Russell M. Nelson, prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupí 20. listopadu 2020 v 19:00 SEČ s mimořádným video poselstvím určeným světu.
Počínaje již touto nedělí je zrušeno nedělní shromáždění s osobní účastí ve všech našich sborech, odbočkách a skupinách.
Přijměte budoucnost s vírou a usilujte o to, abyste navzdory bouřlivým časům duchovně vzkvétali. Toto bylo obsahem několika klíčových poselství, o která se podělil president Církve Russell M. Nelson na její 190. pololetní konferenci 3.–4. října 2020.
Závěrečné vysílání pořadu Nastupující generace Evropy 2020 určeného mládeži a mladým dospělým z celé Evropy.
Církevní internetové stránky uvádějí zdroje a materiály, jež poskytují informace a podporu jednotlivcům a rodinám.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Obnovení shromáždění s osobní účastí bude probíhat ve dvou fázích.
„Na písni ,Kde nebeské a pozemské k sobě blízko máʻ se mi líbí, že jasně propojuje nás, chrám a Krista,“ říká Samuel Petchey.
Vedoucí Církve oznámili, že zasedání budou vysílána jako obvykle, ale nebudou přístupná veřejnosti pro osobní účast v Salt Lake City.