Místní články

Vzpomínáme na naše zesnulé příbuzné. Naši členové Eva s Tondou se v podělili o příběhy svých předků.
President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nedávno oslavil 96. narozeniny. Oslovili jsme několik členů Církve, aby se podělili o své myšlenky, proč presidenta Nelsona obdivují a čemu se od něj naučili a stále učí.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
V neděli 15. 3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu.
Napadlo vás někdy, že když se usmějete, následujete tím příklad Ježíše Krista, který se také usmíval?
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)
Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost
Nikdo nás nebude doprovázet po delší dobu než náš/e manžel/ka. I děti jednou odejdou a založí si vlastní rodinu. To všechno jsou důvody, proč dáváme našemu manželství takovou důležitost.
I když to není jednoduché, vždy můžeme své chyby napravit díky Kristu. Hlavní je nepřestat se snažit.
Kde se v programu aktivit pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vzal odpočinkový víkend? A co to má společného se zaměřením na Ježíše Krista?
Jsme si vědomi všech výzev, kterým dnes mládež čelí, a jak snadné je odpadnout od Církve. Naším hlavním cílem je proto posílit svědectví našich mladých mužů; zajistit, aby byli v Pánově díle vytrvalí a neochvějní.
Konec června 2019 se blíží a s ním i konec tříleté misijní služby presidenta Pohořelického a jeho manželky. Novým misijním presidentem byl povolán Jacob G. Gehring, který bude sloužit po boku své manželky Tiny. Více se o novém misijním presidentovi dozvíte v následujícím článku s rozhovorem, ve kterém vám Gehringovy představíme.