Místní články

Zasvěcující shromáždění kůlu jsme měli příležitost sledovat 21. a 22. listopadu.
O víkendu 21. a 22. listopadu nás čeká kůlové zasvěcující shromáždění. Jak se na tuto po všech stránkách neobvyklou událost připravit?
Cesta k Bohu není o dokonalosti, ale o snaze následovat příklad Ježíše Krista, cesty „úzké a přímé“.
Svobodná vůle, svoboda jednání či rozhodování, pod těmito názvy známe jeden z největších darů, které Bůh udělil člověku.
Vzpomínáme na naše zesnulé příbuzné. Naši členové Eva s Tondou se v podělili o příběhy svých předků.
President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nedávno oslavil 96. narozeniny. Oslovili jsme několik členů Církve, aby se podělili o své myšlenky, proč presidenta Nelsona obdivují a čemu se od něj naučili a stále učí.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
V neděli 15. 3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu.
Napadlo vás někdy, že když se usmějete, následujete tím příklad Ježíše Krista, který se také usmíval?
Ať už v České republice, nebo ve světě, všichni misionáři následují výzvu samotného Krista: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15)
Místní vedoucí se poradí, aby rozhodli, jak umožnit členům alespoň jednou měsíčně přijmout svátost
Nikdo nás nebude doprovázet po delší dobu než náš/e manžel/ka. I děti jednou odejdou a založí si vlastní rodinu. To všechno jsou důvody, proč dáváme našemu manželství takovou důležitost.