Místní články

První snahy Církve u nás sahají až do roku 1883, kdy byli povoláni na misii v Rakousko-Uhersku starší Thomas Biesinger a Paul Hammer.
V srpnu jsme se se sestrami z Pomocného sdružení setkaly v Třebíči na večeru pro ženy a společně jsme dokončovaly panenky, které jsme vyráběly pro UNICEF.
Na začátku srpna měla mládež možnost zúčastnit se táborů pro Mladé muže a Mladé ženy, které byly opět po dvou letech pořádány odděleně.
„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)
Již pátý ročník celostátní genealogické konference proběhne v sobotu 10. listopadu 2018 v Opavě, a to v opavském Kulturním domě Na Rybníčku.
Starší Greg a sestra Cathie Schultzovi, humanitární misionáři, kteří slouží na Slovensku, hovoří o úžasné zkušenosti, kterou učinili v listopadu roku 2017.
16. června 2018 se uskutečnilo slavnostní zakončení letošního „školního roku“ semináře a institutu.
Proběhl čtvrtý ročník genealogické konference
Sestry z Pomocného sdružení vyrazily ve dnech 1. a 2. června 2018 společně do chrámu ve Freibergu.
„Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku.“
V neděli 15. května 2016 na mimořádné konferenci vytvořil president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve, kůl Praha Česká republika – první kůl v zemi.
Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen cestovaly po Evropě a navštívily mnoho kongregací.