Místní články

Jaký je Váš oblíbený příběh o Ježíši Kristu? Tuto otázku jsme položili dvěma našim bratrům, členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Proč slavíme Vánoce? Jaké jsou oblíbené tradice dětí? Rozhovor s našimi nejmenšími o Vánocích.
Právě probíhá advent – období, které je tradicemi obzvláště protkané. Rodina Řezankova se podělila o své tradice zaměřené na Ježíše Krista.
„Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ Kdy jste ale naposledy dali někomu příležitost vám pomoci?
Zasvěcující shromáždění kůlu jsme měli příležitost sledovat 21. a 22. listopadu.
O víkendu 21. a 22. listopadu nás čeká kůlové zasvěcující shromáždění. Jak se na tuto po všech stránkách neobvyklou událost připravit?
Cesta k Bohu není o dokonalosti, ale o snaze následovat příklad Ježíše Krista, cesty „úzké a přímé“.
Svobodná vůle, svoboda jednání či rozhodování, pod těmito názvy známe jeden z největších darů, které Bůh udělil člověku.
Vzpomínáme na naše zesnulé příbuzné. Naši členové Eva s Tondou se v podělili o příběhy svých předků.
President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nedávno oslavil 96. narozeniny. Oslovili jsme několik členů Církve, aby se podělili o své myšlenky, proč presidenta Nelsona obdivují a čemu se od něj naučili a stále učí.
Od doby „znovuzřízení“ Církve v Československu se můžeme radovat z mnoha požehnání, která byla na tuto zemi vylita.
V neděli 15. 3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti pod vedením předsednictva kůlu.