Místní články

Zde je několik námětů, jak se můžete připravit na sledování nastávající generální konference a následně studovat a použít myšlenky a poselství z této konference ve svém životě.
Skutečné přátelství vzniká tam, kde se podělíme o to, co máme v srdci. Jednu z nejlepších příležitostí nám k tomuto nabízí misionářská práce.
Inspirované myšlenky, které president Russell M. Nelson pronesl ve svých poselstvích během posledních šesti let na generální konferenci.
Působení Církve v Uherském Hradišti od začátku do současnosti očima sestry Ivany Dynkové.
„Manželství je dar, který nám dal Bůh; kvalita našeho manželství je dar, který my dáváme Bohu.” L. Whitney Clayton
Tento rok nás všechny naučil vážit si toho, co máme – především lidí kolem nás.
Mezi nejkrásnější pocity, které znám, patří, když jsme nejlepší přátelé s Ježíšem Kristem. On je nejlepší z nejlepších přátel.
Jaký je Váš oblíbený příběh o Ježíši Kristu? Tuto otázku jsme položili dvěma našim bratrům, členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Proč slavíme Vánoce? Jaké jsou oblíbené tradice dětí? Rozhovor s našimi nejmenšími o Vánocích.
Právě probíhá advent – období, které je tradicemi obzvláště protkané. Rodina Řezankova se podělila o své tradice zaměřené na Ježíše Krista.
„Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ Kdy jste ale naposledy dali někomu příležitost vám pomoci?
Zasvěcující shromáždění kůlu jsme měli příležitost sledovat 21. a 22. listopadu.