Místní články

Jak řekl Ježíš: „Pohleďte na maličké své.“ (3. Nefi 17:23). Pozorujme děti a přemýšlejme, čemu se od nich můžeme naučit.
Pokud by vám Bůh v osobním zjevení sdělil, že ve smrtelnosti mít děti nebudete, přesto vás moc miluje a zahrne vás všeobjímající láskou a povede vás naplněným životem.
Letošní jarní konference kůlu Praha nesla motto „Čas na změnu srdce“. Nepřinesla však jenom změnu srdce.
Letošní jarní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 bude přenášet živě přes internet, a to již během nadcházejícího víkendu 17. a 18. dubna 2021.
Pán má rád úsilí, má rád naši snahu. A když vynaložíme úsilí, tak nám Pán pomůže. A pomůže nám se vším.
Zde je několik námětů, jak se můžete připravit na sledování nastávající generální konference a následně studovat a použít myšlenky a poselství z této konference ve svém životě.
Skutečné přátelství vzniká tam, kde se podělíme o to, co máme v srdci. Jednu z nejlepších příležitostí nám k tomuto nabízí misionářská práce.
Inspirované myšlenky, které president Russell M. Nelson pronesl ve svých poselstvích během posledních šesti let na generální konferenci.
Působení Církve v Uherském Hradišti od začátku do současnosti očima sestry Ivany Dynkové.
„Manželství je dar, který nám dal Bůh; kvalita našeho manželství je dar, který my dáváme Bohu.” L. Whitney Clayton
Tento rok nás všechny naučil vážit si toho, co máme – především lidí kolem nás.
Mezi nejkrásnější pocity, které znám, patří, když jsme nejlepší přátelé s Ježíšem Kristem. On je nejlepší z nejlepších přátel.